Debat:

Bevar natur og dyreliv i Norddjurs kommune

Af Neel Hougesen, Trampelmosevej 5, Vivild

Med planerne for opstilling af kæmpevindmøller i Hevring ådal har der været megen debat om støjgener for de omkringboende og de mennesker der bor i nærzonen. Men man har i debatten glemt at dyrelivet og naturen også påvirkes, når der bygges store anlæg i naturen der støjer.
Man kunne forleden høre en nabo til tre kæmpevindmøller fortælle om hvordan dyrevildtet i hans område ikke længere var tilstede efter at der var kommet vindmøller op, og i dagspressen læse hvordan en minkavler fra Vestjylland har fået syge dyr som følge af støjen, og en hesteejer der måtte sælge sin heste, der blev stressede af støjen, om en gårdejer hvis hunde ikke længere ville færdes udenfor.
Når man ved at både færre og mindre møller kan dække behovet uden at forårsage samme ødelæggelse med støj, så må det være god moral og sund fornuft at sige nej til disse kæmpevindmøller - også for dyrelivets skyld.

Publiceret 19 June 2014 11:00