En sidste holmgang om vindmølleprojektet ved Skaføgaard

Syddjurs Byråd afgør onsdag reelt om store vindmøller har en fremtid i Syddjurs Kommune

Af
Af Lars Norman Thomsen

Det er på onsdag, at byrådet langt om længe træffer en endelig afgørelse i sagaen om vindmølleprojektet ved Skaføgaard.
Efter en udsættelse på byrådsmødet i maj, fordi ansøger fremsendte et nyt projekt med en anden placering af møllerne end det oprindeligt var udtænkt, blev projektet sendt til fornyet udvalgsbehandling.
Vindmølleprojektet har så i juni været på den sædvanlige rundtur i først Udvalget for Natur, Teknik og Miljø (NTM) og Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur (PUK) og siden Økonomiudvalget, og nu er det op til byrådet at trække den endelige streg.
Hvis alle mænd og kvinder møder frem og holder ord i forhold til, hvad de på forhånd har meldt ud, bliver afgørelsen meget snæver: 14-13 i 'modstandernes favør', og dermed falder vindmølleprojektet som i tilfælde af et ja skal gennem hele planlægningsmøllen igen, fordi dele af den første planlægning blev vejet i Natur- og Miljøklagenævnet og der fundet for let.
 

Kim Lykke Jensen ude

Byrådet kommer inden sagens afgørelse til at tage stilling til, om SFs Kim Lykke Jensen er inhabil, og det samme gælder løsgængeren Anette Quist Busk.
Den første blev af et flertal i det gamle byråd under større ståhej erklæret indhabil med henvisning til, at han, Kim Lykke Jensen, har et familiemedlem som har et jordstykke (økonomiske interesse) som grænser op til det område, hvor vindmøllerne er tænkt placeret i det oprindelige projekt, og det er netop dette projekt og ikke et af de to, der siden er kommet dryppende fra ansøgers side, som byrådet tager stilling til på onsdag.
Kim Lykke Jensen sad heller ikke med ved bordet, da NTM havde Skaføgaard på dagsordenen tidligere på måneden.
Det er imidlertid kun byrådet, der kan afgøre om et medlem er inhabil, men det må forventes, at også det ny byråd vil erklære Kim Lykke Jensen inhabil. Det vil han selv være helt enig i, fordi han allerede tidligt forløbet i det gamle byråd selv gjorde opmærksom på, at han muligvis var inhabil.
Når han forlader byrådssalen, overtages hans stol af SFs 1. suppleant Marianne Als Nielsen som ligesom de øvrige SF'ere vil stemme ja til vindmølleprojektet.
 

Nu stopper du Anette Quist Busk

Derimod er Anette Quist Busk ikke inhabil i sagen, selv om hun nu bor i Hedeskov tæt på det påtænkte vindmølleområde. Hedeskov er vindmøllemodstandernes hovedkvarter.
Det bekræfter både borgmester Claus Wistoft (V) og viceborgmester Kirstine Bille (SF, uafhængigt af hinanden, overfor Lokalavisen.
Netop Anette Quist Busk har sat gang i en ordentlig omgang juristeri i en længere mailkorrespondance over flere dage og kapitler med mange involverede, som Lokalavisen har kunnet læse.
Busk har her forsøgt at overbevise Kim Lykke Jensen om, at han ikke var inhabil og ligeledes påstået, at det er SFs gruppe som har bedt deres partifælle om at blive erklæret inhabil.
Det har affødt en skarp kommentar fra Kirstine Bille, SFs gruppeformand, på mail-tråden til Anette Quist Busk:

"Vil du venligst stoppe med dine insinuationer med hensyn til Kims og SFs ageren. Der er absolut ingen i SF, hverken bestyrelse eller byrådsgruppe, der har bedt Kim om at erklære sig inhabil. Det er Kims egen vurdering og i øvrigt byrådets afgørelse."
Onsdag i den kommende uge foregår diskussionen for åbent tæppe.

null

Publiceret 19 June 2014 18:16