Debat:

Selvfølgelig har konfirmationsforberedelse stor værdi

Af Kenneth Sørensen, sognepræst i Grenaa. Tillidsmand i Norddjurs Kommune:

"Igennem mange år har utallige unge gået til konfirmandforberedelse, for herefter at lade sig konfirmere i den lokale kirke. Herved har konfirmanderne fået en dannelsesmæssig ballast i deres tilværelse. I et afgørende tidspunkt i de unge menneskers liv, er der igennem konfirmandundervisningen blevet taget livtag med livets store spørgsmål. Samtidig er der igennem konfirmandforberedelsen blevet oplyst om kristendommen, som er og bliver et fundament for vores kultur og land.
Som præst i den danske folkekirke synes jeg naturligvis konfirmationen har stor værdi og betydning – for den enkelte og for vores land. Jeg er da også både glad og taknemmelig over, at så stor en andel vælger konfirmationen til. Samtidig synes jeg – igennem de sidste år – at have sporet en større interesse og lydhørhed blandt de unge mennesker for spørgsmål om tro og eksistens. Måske som en konsekvens af vore dages lidt hektiske liv, med daglige nyheder som det kan være svært at forholde sig til.
Men når spørgsmålet om konfirmationens betydning melder sig i netop denne tid, hænger det sammen med den nye skolereform. Tidligere var der på anden vis gjort tid til konfirmandforberedelsen i skemaet i 7. klasse. Det er der ikke i den nye skolereform. Og samtidig med at eleverne skal have flere timer, kan det betyde at konfirmandforberedelsen i den grad presse ud i ydertimerne mellem kl. 15-16, endda uden mulighed for de ellers sædvanlige sammenhængende lektioner. Det vil unægtelige være en svær opgave for kirken selvom konfirmander og forældre grundlæggende har velvilje over for konfirmandforløbet. Om eftermiddagen går tankevirksomheden på hæld og fritidsinteresser presser sig på.
Jeg havde selvfølgelig gerne set at rammerne omkring den nye skolereform var anderledes gunstige i forhold til konfirmandforberedelse. Sådan er det imidlertid ikke og det overlader spørgsmålet om konfirmationens værdi til det lokale. Til forældre og borgere i kommunen. Til politikere. Til skolefolk. Til os alle sammen.
Mange steder i landet er der inden for den sidste tid lavet gode aftaler som tilgodeser konfirmandforberedelsen i skoletiden, fordi der er enighed og konsensus omkring dens værdi og betydning. For øjeblikket foregår der forhandlinger mellem skoleledere, præster og de lokale politikere omkring konfirmandforberedelsens placering her i Norddjurs. Mit håb er at resultatet af disse forhandlinger vil være en afspejling af det svar som jeg synes må være indlysende i forhold til konfirmationen: Ja, selvfølgelig har konfirmationen værdi – kulturelt, historisk og eksistentielt. Så meget at vi skal værne om den og give den plads – for ikke at tabe det, som betyder noget for os."

Publiceret 17 June 2014 12:18