Frontkæmper for en genåbning af Thorsager Trinbræt, Thøger Pauli, kan med den nys indgåede trafikaftale af et flertal i Folketinget fortsat tro på, at Thorsager Trinbræt får en renæssance, når Letbanen bliver en realitet.

Frontkæmper for en genåbning af Thorsager Trinbræt, Thøger Pauli, kan med den nys indgåede trafikaftale af et flertal i Folketinget fortsat tro på, at Thorsager Trinbræt får en renæssance, når Letbanen bliver en realitet.

Halvtimesdrift og Thorsager Trinbræt nævnt i ny trafikaftale

En eventuel åbning af trinbrættet ved Thorsager kan blive aktuel, når Grenaabanen overgår til letbanedrift

Af
Af Lars Norman Thomsen

I den netop indgåede trafikaftale mellem Regeringen, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er der afsat 54 mio. kroner til en hastighedsopgradering på strækningen mellem Ryomgård og Grenaa.
En hastighedsopgradering mellem Ryomgård og Grenaa vil indebære, at den 28,7 kilometer lange strækning opgraderes fra nuværende maksimalt 75 km/t til 100 km/t.
"Som en del af hastighedsopgraderingen kan der etableres en krydsningsstation på strækningen, således at der er mulighed for at forøge den nuværende timedrift på strækningen til halvtimesdrift. Krydsningsstationen kan eventuelt placeres i Trustrup," står der at læse i aftalen.

Hastighedsopgraderingen vil imidlertid kun kunne udnyttes, hvis Aarhus Letbane I/S indkøber materiel, der kan køre 100 km/t.

Derfor er det en forudsætning for tildeling af midlerne, at Aarhus Letbane I/S indkøber materiel, der kan udnytte hastighedsopgraderingen.

"Når der er klarhed over materielindkøbet, vil det samtidig være muligt at vurdere sammenhængen mellem halvtimesdrift og et trinbræt ved Thorsager. En eventuel åbning af trinbrættet ved Thorsager skal drøftes med de lokale parter, idet Grenaabanen overgår til letbanedrift, og dermed skal drives af et selskab ejet af Aarhus Kommune og Region Midtjylland," kan man læse i aftalepapiret.
Dermed er det slået fast, at Thorsager Trinbræt fortsat lever på den trafikpolitiske dagsorden.

null

Publiceret 17 June 2014 13:31