Bilæg nu gamle stridigheder og find sammen, så vi får en stærk erhvervsforening på Djursland. lyder borgmester Claus Wistofts opfordring til Syddjurs Erhvervsforening og Djurslands Erhvervsråd.

Bilæg nu gamle stridigheder og find sammen, så vi får en stærk erhvervsforening på Djursland. lyder borgmester Claus Wistofts opfordring til Syddjurs Erhvervsforening og Djurslands Erhvervsråd.

Der er ikke behov for to erhvervsforeninger på Djursland

Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V) opfordrer til, at de to erhvervsforeninger på Djursland slutter sig sammen til en

Af
Af Lars Norman Thomsen

Der er historiske forklaringer på, at der er to erhvervsforeninger på Djursland, Syddjurs Erhvervsforening og Djurslands Erhvervsråd. Den første har, som navnet antyder, kun medlemmer fra Syddjurs Kommune, mens Djurslands Erhvervsråd har medlemmer i både Norddjurs og Syddjurs. Flere virksomheder og erhvervsdrivende i Syddjurs betaler kontingent til begge foreninger.
Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V) mener ikke, at det er optimalt, at man på Djursland har to erhvervsforeninger, selv om han anerkender, at der er historiske grunde til, at det er sådan.
Han har netop opfordret bestyrelsen i Syddjurs Erhvervsforening, hvor han som borgmester har en plads, til at tage kontakt til Djurslands Erhvervsråds ditto for at få bilagt, hvad der måtte være af gamle stridigheder og nag.
"Jeg tror der vil være stor værdi i at tænke de to foreninger sammen til en erhvervsforening for hele Djursland. Det vil der være perspektiv i, ikke mindst for medlemmerne," siger Claus Wistoft.

Giver flere kræfter

Han ser udelukkende fordele ved at slutte Djurslands Erhvervsråd og Syddjurs Erhvervsforening sammen til en forening.
"Det vil give flere kræfter og bedre muligheder for at lave bedre møder og arrangementer for medlemmerne af høj kvalitet," siger Syddjurs borgmesteren. "Volumen giver styrke, sådan er det bare, og signalværdien bliver desto større, når formanden udtaler sig."
Claus Wistoft peger på, at erhvervslivets travle folk kun dukker op til møder og arrangementer, hvis de kan se nogen værdi i det. Ellers bruger de hellere tiden anderledes eller søger viden i andre fora.
"Erhvervslivet i bred forstand har brug for at netværke og snakke sammen på tværs af kommuner og virksomheder, men de kommer ikke igen, hvis de føler, de spilder deres tid. De vil møde spændende mennesker og have noget med hjem. En fælles forening vil kunne være med til at hæve niveauet og trække flere mennesker til, og samlet set vil det betyde mere værdi for Djursland."
- Du har opfordret Syddjurs Erhvervsforenings bestyrelse til at kontakte Djurslands Erhvervsråd. Hvordan blev det modtaget?
"Opfordringen blev modtaget positivt, og man sagde, at man vil overveje det."

Publiceret 13 June 2014 11:29