Arkivfoto.

Arkivfoto.

Debat:

Hvorfor skal de syge betale overpris Leif Lahn?

Af Ulf Harbo, Enhedslisten, medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse og folketingskandidat i Djurskredsen:

"Kære Laif Lahn 
Som bisidder for syge borgere med langvarig sagsbehandling i bagagen og som byrådsmedlem valgt for Enhedslisten i Norddjurs Kommune  er jeg dybt bekymret for de konsekvenser, reformen vil få.
Som du ved, er Enhedslisten det eneste parti der ikke stemmer for den sygedagpengereform, der vedtages af den gamle forligskreds her lige før Folketinget går på sommerferie. Ja selv Liberal Alliances beskæftigelsesordfører Joachim B. Olsen stemmer for, og han er ellers ikke kendt for at ville bruge penge på syge og arbejdsløse. Faktisk så jubler hele den blå blok, for sygedagpengereformen giver 385 millioner kroner i besparelser ifølge Beskæftigelsesministeriets beregninger.
Enhedslisten stemmer imod, fordi sygedagpengeperioden skæres ned fra 12 til 5 måneder, og fordi man igen igen vil spare penge på vores syge borgere.

Enhedslisten stemmer imod, fordi de mennesker der allerede er i det sorte hul uden indtægt – og de syge der falder i det sorte hul inden 1.juli 2014 ikke er omfattet af reformen. Enhedslisten stemmer imod, fordi vi mener, det er uanstændigt, at Blå blok og Socialdemokraterne kan blive enige om at bruge 5,8 milliarder på en energiaftale der sænker afgifterne for virksomhederne og 4 milliarder til en metroaftale med Københavns kommune - mens 385 millioner der kunne redde syge op af det sorte hul med to års tilbagevirkende kraft ikke kan finde fælles fodslag. 385 millioner der øremærket de fattigste syge ville være en håndsrækning til de kommuner med den største fattigdomsstigning og betyde mere lighed og lokal vækst.
Enhedslisten stemmer imod sygedagpengereformen, fordi den refusionsreform der følger med betyder, at kommunerne allerede efter 4 uger får nedsat refusion, hvorefter der yderligere aftrappes til stort set ingen ting. Når kommunerne selv skal betale, ved vi, at kommunerne føler sig tvunget til hurtigere at tage sygedagpengene fra de ramte borgere.
Som om dette ikke var rigeligt, vil reformen også ramme arbejdsgiverne der mister refusion i samme hurtige tempo. Dette urimelige pres gør det dyrere for arbejdsgiverne at beholde de syge, hvormed risikoen for at blive fyret og miste tilknytningen til arbejdsmarkedet ved sygdom ud over 4 uger stiger i tilsvarende tempo. En slidt skulder, hofte eller knæ kan med stramningerne i refusion blive starten på social deroute for den enkelte der rammes.
Selv om vi gang på gang har set slemme effekter af økonomisk kassetænkning i jobcentrenes forvaltning af beskæftigelsesreform, førtid og fleksreform og senest kontanthjælpsreform spiller staten igen højt spil med refusionsmidlerne. Endnu en gang lægges der op til økonomisk kassetænkning. Som i landets øvrige kommuner har Norddjurs Kommune en forvaltningskultur der med det formål at spare penge og modtage refusioner i årevis har placeret syge borgere på Kontanthjælp. En mangelfuld indsats, der gør, at sygdomsramte kommer længere og længere væk fra arbejdsmarkedet. 
Med en reform, der lægger op til yderligere pres på sagsbehandling og økonomi, bliver der i allerhøjeste grad brug for et kulturløft og et øget samarbejde mellem forvaltningen, syge borgere deres organisationer og de praktiserende læger og specialister der har fingeren på pulsen. I Norddjurs ville det være nærliggende at genoplive det gamle værdisæt -  ikke kun internt på rådhuset men sammen med de syge borgere der mest af alt har behov for at blive mødt med Åbenhed, Ligeværd, Dialog, Sund fornuft og Prøvehandlinger.
Et skridt på vejen til det er, at du kære Leif Lahn står åbent frem med, at reformen Socialdemokraterne har stemt igennem med Blå blok vælger at lade de syge betale overpris. En overpris der betyder, at syge allerede efter 4 uger risikerer at blive fyret fra jobbet, ryge af sygedagpenge og blive parkeret på ubestemt tid på kontanthjælpslignende ydelse. Kun sammen og i ligeværdig dialog kan vi få sund fornuft ud af endnu en hullet reform."

Publiceret 10 June 2014 16:58