Debat:

Hvilke forholdsregler har Syddjurs Kommune taget denne gang?

Af Allan Jensen, Skrejrupvej 35, 8410 Rønde, Ove Lund Nielsen, Skrejrupvej 2, 8410 Rønde og Henning og Lillian Evers, Skejrupvej 16, 8410 Rønde:

"Den 14. juni er det atter tid for cykelløb i Thorsager og omegn. Det positive er, at løbet denne gang afholdes inden høst, og at politiet er opmærksomme på at varetage orden og sikkerhed. I 2012 måtte politiet aflyse løbet før tid pga. rytternes ulovlige kørsel. At politiet trådte i karakter var en lettelse, for året før havde rytternes urimelige kørsel, med fare for liv og lemmer, tvunget tungtlastede traktorer med høstudbytte på mange tons ud i de bløde vejrabatter. Samtidig blev mejetærskere og traktorer qua den ensrettede færdsel tvunget gennem Rønde - mange kilometer i modsat retning af deres ærinde. Et ressourcespild både tids-, mandskabs- og brændstofmæssigt for de næringsdrivende, hvis hele årsindsats er afhængig af få dages velfungerende afvikling af høsten.
Vi undrer os over, hvor Syddjurs Kommune er i dette forløb. Er man opmærksom på løbets tidsmæssige placering (dette år undtaget), de ulemper de lokale næringsdrivende udsættes for, når vejene ensrettes en hel dag i sommerperioden og særligt midt i høst og sidst men ikke mindst de bunker af affald, rytterne efterlader langs deres rute? Det vedhæftede billede viser indsamlet affald fra en enkelt mark, hvor der i øvrigt gik græssende kreaturer.
Burde kommunen, der takkede ja til en nationalpark, ikke være et forbillede mht. miljø- og naturhensyn? Indtil nu har kommunen ikke fundet det umagen værd at følge op på cykelløbets ulemper for de lokale næringsdrivende. Da vi for år tilbage kontaktede kommunen, var der ikke en gang forståelse for cykelløbets uheldige placering midt i høst. Jeg begynder at forstå, hvorfor Syddjurs Kommune ikke er blandt de mest erhvervsvenlige. Ikke desto mindre vil jeg gerne vide, hvilke forholdsregler kommunen har taget i forhold til dette års cykelløb? Hvilke betingelser har kommunen stillet over for arrangørerne og deltagerne og hvilke kontrolforanstaltninger følger den op med?"

Publiceret 10 June 2014 08:35