Debat:

Kære Leif - Kære Lene

I maj skrev Lene Witte, Direktør i Gigtforeningen, et åbent brev til folketingsmedlem Leif Lahn Jensen, om konsekvenserne af regeringens sygedagpengereform. Her følger Leif Lahn Jensens svar (Med Lene Wittes åbne brev i bagenden).

Af Leif Lahn Jensen (S), MF, valgt i Djurskredsen:

"Kære Lene Witte, 
Mange tak for dit brev.  
Indledningsvist kan jeg ikke undgå at glæde mig over, at Gigtforeningen også ser mange gode elementer i den sygedagpengereform, som regeringen har aftalt med et bredt udsnit af folketingets partier.  
Personligt er jeg også rigtig glad.  Et bærende princip i regeringens forslag til sygedagpengereform er, at ingen syge skal stå uden forsørgelse. Sådan er det ikke i dag, hvor man efter et års sygedagpenge enten bliver forlænget eller forladt. Det betyder, at 8.000 mennesker hvert år falder ud af sygedagpengesystemet, og 1.600 ender med at stå helt uden lønindkomst eller anden offentlig forsørgelse. Det gør vi op med!   
Fremover vil det blive sådan, at kan man ikke forlænges, så vil man i stedet komme i et jobafklaringsforløb, hvor man får en kontanthjælpslignende ydelse uden modregning for ægtefælle eller formue.   
Det er vigtigt at have med, når vi snakker om at mennesker kan være i fare for at miste deres sygedagpenge. Under de nye regler, vil det nemlig ikke længere betyde, at man mister hele sit forsørgelsesgrundlag. Det tror jeg, vi er enige om er et af de rigtigt gode elementer i den nye sygedagpengereform. 
Når det er sagt, kan jeg forstå, at du er bekymret for den nye forlængelsesregel, som vi ønsker indført for alvorlige, livstruende sygdomme. Reglen vil betyde, at  hvis man er alvorligt, livstruende syg vil man fremover – i modsætning til i dag - være sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet. 
Det er et fremskridt, er jeg sikker på, vi er enige om. Men din bekymring går så særligt på at en læge skal attestere, at den syge har ”begrundet tvivl om overlevelse”. Her synes jeg, at det er vigtigt, at bemærke, at den nye forlængelsesmulighed er baseret på en konkret, lægelig vurdering, som er udarbejdet efter anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Det er Sundhedsstyrelsen, der har denne model i forhold til at sikre, at alle sygemeldte med en livstruende, alvorlig sygdom bliver omfattet af den nye forlængelsesregel og dermed kan få forlænget deres sygedagpengeret ubegrænset. 
Jeg vil gerne medgive, at vi ikke kan give en garanti for, at en læge ikke vil kunne foretage et fejlagtigt skøn af, hvorvidt der er tale om en alvorlig, livstruende sygdom. Sådan er det, når vi har at gøre med mennesker. Men igen vurderer Sundhedsstyrelsen, at en læge meget sjældent vil være i tvivl om, hvornår der er tale om livstruende, alvorlig sygdom.
Når alt det er sagt, så er det klart, at det her er et område vi skal følge rigtigt nøje, hvis det skal implementeres rundt omkring i landets kommuner. Derfor er der blandt andet allerede planlagt en grundig evaluering om 2 år. Og skulle reglerne vise sig at være uhensigtsmæssige, så har regeringen  tidligere i arbejdet med reformen tydeligt vist, at vi også lytter til gode råd fra blandt andre Gigtforeningen.  
Jeg ønsker et Danmark, hvor syge mennesker er sikret forsørgelse. Sådan er det ikke i dag, men sådan bliver det, hvis lovforslaget vedtages. Generelt synes jeg  derfor helt oprigtigt, at der er tale om en arbejdsmarkedspolitisk, sundhedspolitisk og socialpolitisk forbedring af reglerne. Er du ikke enig Lene Witte?"

Vil du arbejde for at fjerne ond tidsel Leif Lahn?

Debat: Vil du arbejde for at fjerne ond tidsel Leif Lahn?
Åbent brev til Leif Lahn Jensen, medlem af Folketinget
 Publiceret 06 June 2014 15:13