Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen.

Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen.

Debat:

Ingen i Ryomgård kan have monopol på noget

Af Kirting Olesen, formand for Ryomgård Distriktsråd:

"Som bekendt har Ryomgård Distriktsråd efter forhandling med Syddjurs Kommune fået stillet halvdelen af det tidligere posthus til rådighed til indretning af et fælles foreningshus på folkeoplysningsvilkår som møde-, konference- og kulturcenter for områdets foreninger og organisationer m.fl. Disse kan booke lokaler til møder og kulturelle aktiviteter. I samme forbindelse er der etableret et lille bibliotek, der passes af frivillige.
Joan og Benn fra Ryomgård Hotel har i et åbent brev udtrykt bekymring over, at Distriktsrådet har booket lokaler til Musikdrevet v/Lars Thyrre til en koncert med sangeren Thera Hoeymans den 13. juni, hvorunder der serveres en let anretning. Joan og Benn føler, at koncertarrangementet konkurrerer med Ryomgård Hotel.
Distriktsrådet må imidlertid afvise denne bekymring, som ganske ubegrundet. Alternativet til at benytte posthuset ville formentlig være at koncerten holdes i Koed, hvor Musikdrevet sædvanligvis holder sine koncerter. Så vidt vides har hotellet ikke holdt lignende koncerter før. Der går således ikke noget fra hotellet.
Koncerten med Thera Hoeymans er filantropisk. Der er ingen som tjener penge på den, og den er lavet af frivillige.
Det er helt naturligt, at byer af en vis størrelse har et kulturhus eller medborgerhus, der understøttes af kommunen. Det gælder også her i Syddjurs. Det kendes eksempelvis fra Hornslet, Ebeltoft, Rønde og snart også Kolind.
"Posthuset" drives indenfor rammerne af folkeoplysningsloven  og en indgået driftsaftale mellem Distriktsrådet og Syddjurs Kommune.
Distriktsrådet forsøger at skabe liv, forandring, udvikling og kultur i byen, og vi værdsætter, at der kommer en driftig mand, der for egen økonomi vil arrangere en koncert i byen. "Posthuset" skal jo netop være med til at danne rammerne for det frivillige initiativ, som vi er så afhængige af i byen.
Vi må aldrig dræbe det frivillige initiativ i en by som Ryomgård. Især ikke, når vi ikke samtidig nyder godt af et højt kommercielt aktivitetsniveau i byen
Distriktsrådet har stor respekt for den betydning hotellet har for byen, og vi har kun de bedste ønsker for dens fremtid. Vi er bestemt ikke interesseret i at genere hotellet. Derfor har vi også tilkendegivet at lokaler i Posthuset ikke kan bookes til private fester og lign. Men ingen i byen kan have monopol på noget. Derfor kan vi ikke imødekomme kritikken fra Joan og Benn i at  "Posthuset"  har stillet lokaler til rådighed for en koncert.
Med hensyn til det tomme træhus, der tidligere har rummet Jernbanegrillen, bakker vi både Erhvervsforeningen og kommunen op i forslaget om at dette areal indgår i den  områdefornyelse, der er planlagt på og omkring jernbanestationen i forbindelse med at Ryomgård bliver letbaneby. Det gælder bl.a. forbedrede parkeringsmuligheder for både cykler og biler."

Publiceret 06 June 2014 08:15