Kirstine Bille (tv) er ny formand for DGI Karpenhøj. Dernæst centerchef Lone Egeberg og næstformand Hans Jørgen Hvidtved. Pressefoto

Kirstine Bille (tv) er ny formand for DGI Karpenhøj. Dernæst centerchef Lone Egeberg og næstformand Hans Jørgen Hvidtved. Pressefoto

Kirstine Bille ny formand for DGI Karpenhøj

Natur- og Fritidscentret DGI Karpenhøj styrker den lokale indflydelse i sin bestyrelse

Af
Af Martin Schultz

Den tidligere Syddjurs borgmester og nuværende udvalgsformand for Plan, Udvikling og Kultur, Kirstine Bille (SF), skal fremover sidde for bordenden i bestyrelsen for Natur- og Fritidscentret DGI Karpenhøj ved Fuglsø i Mols Bjerge.
Med ønsket om at styrke DGI Karpenhøjs lokale og regionale profil har DGI's hovedbestyrelse valgt to stærke lokale kræfter til de to ledige pladser i bestyrelsen.
Kirstine Bille afløser Jeppe Jørgensen fra Sorø, som har været formand for bestyrelsen siden november 2011. Samtidig har forstander på Højskolen på Kalø, Steen Ulnits, sagt ja tak til at indtræde i bestyrelsen.
”Med denne styrkelse af bestyrelsen håber vi at kunne udvikle DGI Karpenhøj til et stærkt flagskib indenfor friluftsliv og bevægelse på hele Djursland og i særdeleshed i Nationalpark Mols Bjerge,” siger centerchef på DGI Karpenhøj, Lone Egeberg.

Skal være et lokalt kraftcenter

Kirstine Bille ser store muligheder for et styrket DGI Karpenhøj i fremtiden.
”Jeg ser åbenlyse muligheder for et bredere samarbejde mellem de mange små enheder, der arbejder med natur og friluftsliv i Syddjurs Kommune, så vi på den måde alle kan få mere styrke,” siger Kirstine Bille.
Den nye bestyrelse skal sammen med ledelse og medarbejdere på DGI Karpenhøj skabe en stærk og klar profil for natur- og friluftscentret, som kan komme både lokale, turister og ikke mindst skoler og institutioner til gavn i fremtiden.
DGI's hovedbestyrelse har lagt vægt på, at Kirstine Bille er udpeget som privatperson i kraft af sit engagement i foreningslivet, samt hendes store lokale kendskab og netværk.

DGI Karpenhøjs nye bestyrelse

Formand Kirstine Bille, Balle
Næstformand Hans Jørgen Hvitved, Ebeltoft
Medlem Jørgen Ørgaard, Knebel
Medlem Steen Ulnits, Rønde
Medlem Henrik Mikkelsen, Rønde
Medlem Søren Præstholm, København

Publiceret 05 June 2014 22:35