Jagtens Hus ved Kalø ventes at stå klar sidst i 2015. Arkivfoto

Jagtens Hus ved Kalø ventes at stå klar sidst i 2015. Arkivfoto

Jægerne får husly i Syddjurs Udviklingspark

Danmarks Jægerforbund lejer sig ind i Syddjurs Udviklingspark mens det nye Jagtens Hus bliver bygget ved Kalø

Af
Af Martin Schultz

Danmarks Jægerforbund har besluttet sig for at flytte alle sine aktiviteter til et nyt Jagtens Hus ved Kalø. Det betyder, at den nuværende Vildtforvaltningsskole skal nedrives og to helt nye bygninger bliver opført til at huse dels Danmarks Jægerforbunds administration og dels forbundets møde- og uddannelsesaktiviteter.
Jagtens Hus forventes at stå klar sidst i 2015 og bliver arbejdsplads for omkring 50 medarbejdere.
Spørgsmålet har så været, hvor Danmarks Jægerforbund skal holde til mens det bygges nyt på lokaliteten ved Kalø. Svaret er Syddjurs Udviklingspark på Fabriksvej i Mørke.
”Syddjurs Udviklingspark og Danmarks Jægerforbund har nemlig netop underskrevet en hensigtserklæring om jægernes anvendelse af lokalerne i udviklingsparken i Mørke,” fortæller erhvervschef Christian Gøthche, som står i spidsen for driften af Syddjurs Udviklingspark.

Syddjurs Udviklingspark er fyldt til og med 2015

Byggeriet af Jagtens Hus ventes at gå i gang i fjerde kvartal i år. I foråret 2015 lukker Danmarks Jægerforbund sin afdeling i Rødovre endegyldigt og medarbejderne rykker til Syddjurs.
Frem til det nye Jagtens Hus står klar, lejer Danmarks Jægerforbund sig således midlertidigt ind i lokalerne på Fabriksvej, som tidligere var hovedsæde for den internationale måttefabrikant Milliken Denmark A/S.
Syddjurs Udviklingspark er en erhvervsdrivende fond, som drives af Syddjurs Kommune og Syddjurs Erhvervsforening.
Erhvervschef Christian Gøthche og hans medarbejdere står for kommunens erhvervsservice og er sekretariat for Syddjurs Erhvervsforening.
Flere virksomheder har allerede lejet sig ind i det 7.400 km store bygningskompleks. Den største er Vahle Døre A/S, som fremstiller specialløsninger inden for døre og som har lejet to haller i komplekset.
Med aftalen har Syddjurs Udviklingspark fået en positiv udfordring.
”Vi har nu ikke flere ledige kontorlejemål frem til og med 2015,” fortæller erhvervschef Christian Gøthche.
Læs mere i Adresseavisen efter pinse.

Publiceret 05 June 2014 14:56