Debat:

Vindmøller - retsgrundsætninger iagttages ikke

Af Henriette Vendelbo, Sorvadvej 11, 8961 Allingåbro, på vegne af borgere imod opstilling af kæmpevindmøller på land:

"Til samtlige kommunalpolitikere samt borgere i Norddjurs Kommune.
I forbindelse med Vindmøller i Hevring Ådal, Lokalplanforslag 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse, er det vigtigt at bemærke følgende:
For så vidt angår VVM-redegørelsen er almindelige retsgrundsætninger ikke iagttaget, dette gælder:

Proportionalitetsprincippet. Proportionalitetsprincippet er et grundlæggende princip i forvaltningsretten, der indebærer, at der ikke må foretages mere indgribende foranstaltninger end højst nødvendigt. Det vil sige, at hvis mindre foranstaltninger er tilstrækkelige, skal de bruges, og foranstaltningen skal stå i rimeligt forhold til målet.
Det fremgår af vindmølleplanen afsnit 5.16 generelle retningslinjer nr. 3, at der kan opstilles vindmøller på minimum 125 meter op til 150 meter højde. Dette er angivet for alle 6 vindmølleområder.
Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om målsætningen i vindmølleplanen kan opfyldes f.eks. ved anvendelse af en anden vindmølletype end den i VVM-redegørelsen nævnte, og om en anden type i så fald vil være mindre indgribende overfor borgerne. Kommunalbestyrelsen skal altså vurdere alle vindmølletyper inden for størrelsen 125-150 meter, og herunder vurdere, hvilken af disse møller, der på alle områder såsom støjpåvirkning, skyggekast, reflekser m.v. vil være mindst indgribende over for borgerne, hovedsageligt borgere inden for nærzonen.
Kommunalbestyrelsen har ikke fortaget en sådan vurdering, hvorfor proportionalitetsprincippet ikke er iagttaget."

Publiceret 04 June 2014 15:00