Debat:

Åbent brev til V-borgmester Claus Wistoft

Af Ole Kragelund, Moesbakken 22, 8410 Rønde:

"Åbent brev til V-borgmester Claus Wistoft

Apropos den aktuelle krise i toppen af dit parti, kan du så ikke hjælpe os borgere med nogle basale oplysninger, bl.a. ud fra disse spørgsmål:

1) Når en politiker modtager honorar for at være formand for en bestyrelse, skal han/hun så ikke selvangive beløbet til SKAT lige som anden indkomst?

2) Gælder dette ikke for enhver type virksomhed, han/hun er bestyrelsesformand for - altså uanset om virksomhedens ejer(e) ejes af en privatperson, en gruppe eller "det offentlige", fx kommunen, eller en blanding af disse ejerformer?

3) Hvad modtager du fx selv som formand for Brand og Redning Djursland - en post som du automatisk fik ved din tiltræden som borgmester 1.1.2014,og betaler du ikke normal skat af dette honorar?

4) Aflønning til en formand i form af naturalier (af mange kaldet "frynsegoder") - skal dét ikke selvangives til beskatning, som om det havde været kontanter?

5) Når den pågældende organisation på et år har betalt naturalier på over 152.000 kr. til sin egen formand - og når den pågældende organisation årligt modtager over 25 millioner kr. i partistøtte fra os skatteydere - bør formanden så ikke anmodes om at fremlægge bevis for din skattebetaling af de pågældende "frynsegoder"?

6) Eller skal vi afvente en retssag, hvor V-formanden kan blive renset for mistankerne om skatte-unddragelse - efter vidne-udsagn i retten fra bl.a. SKAT og Venstres forretningsudvalg?"
Publiceret 30 May 2014 07:00