EU:

Lille forskel er da nem at forklare

15.490 vælgere kan ikke stemme om Patentdomstolen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Når danskerne søndag 25. maj stemmer til Europa-Parlamentet og Folkeafstemning om Patentdomstolen, er 4.140.056 stemmeberetiget til at stemme på et parti eller personligt på en af de danske kandidater, ifølge den seneste opgørelse fra KMD A/S, mens  kun 4.124.116 er stemmeberettiget til Folkeafstemning om Patentdomstolen. En forskel på 15.940 vælgere, og hvorfor nu det?
Det skyldes simpelthen, at kun danske statsborgere, der er fyldt 18 år, kan deltage i den nationale afstemning om ja eller nej til Patentdomstolen, mens statsborgere i medlemsstater i Den Europæiske Union med fast bopæl i Danmark naturligvis kan stemme til Europa-Parlamentet.
For eksempel kan en englænder, der bor i Danmark, stemme til Europa-Parlamentet, men ikke om Patentdomstolen.
Den engelske statsborger skal dog beslutte sig for, om han eller hun vil stemme i Danmark eller gøre det i England.
Hvis han vælger det første, har han kun mulighed for at stemme på danske partier og kandidater, mens han i England kan kun kan stemme på engelske partier og kandidater.

Fakta

 • 4.140.056 er stemmeberettiget til Valg til Europa-Parlamentet
 • 4.124.116 er stemmeberettiget til Folkeafstemning om Patentdomstolen
 • KMD printer 4.124.116 vælgerbreve med dobbelt valgkort
 • KMD printer 15.940 vælgerbreve med et valgkort (Europaparlamentsvalg).
 • Den ældste vælger til begge valg er 109 år
 • 1.042 vælgere er 100 år eller ældre på valgdagen til Europa-Parlamentet
 • 1.041 vælgere er 100 år eller ældre på valgdagen til Folkeafstemning om Patentdomstolen
 • 168 vælgere bliver 18 år på valgdagen (begge valg)
 • 33.645 unge førstegangsvælgere til valg til Europa-Parlamentet
 • 33.641 unge førstegangsvælgere til Folkeafstemning om Patentdomstolen
 • Valggeografi
 • Der er 1.396 valgsteder ved valg til Europa-Parlamentet og Folkeafstemning om Patentdomstolen Det er 22 færre end ved KVRV 2013.
 • Følg de enkelte kommuner og valgsteder på valgaftenen via http://www.kmdvalg.dk/
 • De største og mindste kommuner målt i antal vælgere (alle nedenstående tal er opgjort efter Valg til Europa-Parlamentet)
Kilde: KMD 10. maj 2014

Publiceret 15 May 2014 10:46