MESSERSCHMIDT:

"Lad os tale redeligt sammen"

EU DEBAT: Morten Messerschmidt (DF) svarer på debatindlæg fra Eva Kjer Hansen (V)

Af
pra

Morten Messerschmidt (DF) skriver:
Lad os debattere på et redeligt niveau.
Jeg ved, at debatten om eu-patentet kan være svær. Og når socialdemokrater som Eva Kjær Hansen 2.maj direkte vildleder om sagen, bliver det ikke nemmere. Enhedspantet angår to dele. For det første registreringsdelen, hvor jeg bestemt kan se en fordel i, at danske virksomheder fremover kun skal henvende sig eet sted for at få deres patent registreret i stedet for de 28 forskellige steder som i dag. Og dernæst for det andet tvist-delen, hvor der med eu-patentet oprettes et domstolssystem, så en patent-dom i en hvilken som helst af de deltagende lande har retsvirkning i alle de øvrige. Når det er vigtigt at dele disse to ting op, skyldes det, at vi under alle omstændigheder får fordelen ved registreringen. Dette har jeg slået til lyd for igennem mange år. Og allerede nu ved vi, at 25 af EUs lande (alle undtagen Danmark, Spanien og Italien) vil lave en fælles patentansøgning. Den kan danske virksomheder også benytte sig af og det betyder, at det – uanset om vi stemmer ja eller nej bliver billigere og nemmere for danske virksomheder at få patentbeskyttelse i EU.
 
Hvor de i dag skal søge i 28 lande, skal de fremover kun søge i fire. Det er godt. Men det bliver først rigtigt godt, hvis Danmark holder sig uden for tvist-delen. Går Danmark med i eu-patentet, betyder det nemlig, at en dom om et eu-patent, der måske falder i Grækenland, Rumænien eller Frankrig, også gælder umiddelbart i Danmark. Det betyder, at en dansk borger eller virksomhed skal være klar til at tage til ethvert af de deltagende lande for at forsvare sig – og hvis man taber sin retssag i eet af disse lande, gælder dommen også i Danmark. Går Danmark med i eu-patentet, har vi som borgere eller virksomheder altså ingen mulighed for at kræve en retssag om vort danske patent ført ved de danske domstole. Vi vil blive trukket rundt i EU alt efter, hvor sagsøger har den bedste mulighed for at vinde sagen. Står vi derimod uden for EU-patentet, vil en sådan dom ikke have retsvirkning i Danmark. Så vil enhver have krav på, at retssager om danske patenter skal behandles ved de danske domstole. Men uanset om vi går med eller ej, bliver det altså billigere og nemmere at søge patent i EU – også for danskere.

Publiceret 03 May 2014 14:00