Knudsøskolen i gang med nationale test. Fra venstre Lærke Bøg Christoffersen, Majbritt Lund Nielsen og Magnus Haubro Jensen.

Knudsøskolen i gang med nationale test. Fra venstre Lærke Bøg Christoffersen, Majbritt Lund Nielsen og Magnus Haubro Jensen.

Knudsøskolen:

Høj score siger ikke alt

Nationale test virker dårligt til sammenligning, mener lærer på skole, hvor elever netop nu sveder med testen

Af
Af Erland Rasmussen

På Knudsøskolen ved Ry er der netop i disse dage lidt mere spænding i luften end sædvanligt på grund af afvikling af nationale test i matematik og dansk.
Lærer Majbritt Lund Nielsen har ellers fået et mere afslappet forhold til de omdiskuterede test i de seks år, hun har været lærer på Knudsøskolen.
“I starten tænkte man meget over, om eleverne scorede godt. Men nu har vi vendt tankegangen om og ser i stedet på, hvad vi kan bruge det til,” forklarer Majbritt Lund Nielsen.

Udmærket til evaluering

Læreren fra Knudsøskolen henviser til, at nationale test er et udmærket evalueringsredskab, der giver et overblik over niveauet i klassen.
“Men testen viser ikke alt. Elever kan også klare sig godt, selv om de ikke scorer højt,” mener Majbritt Lund Nielsen.
De nationale test bliver ofte diskuteret på lærerværelset. De fleste er enige i, at det er OK, hvis de bruges rigtigt.
“Hvis meningen er, at de skal bruges til at slå lærerne oven i hovedet, siger vi nej tak. Det gør ikke noget, at man sammenligner skoler, men politikerne skal passe på ikke at sammenligne blindt på landsplan, for mange andre ting spiller ind end høj score ,” siger læreren.
Majbritt Lund Nielsen mener, at der er så mange forskelle på skoler og elever fra landsdel til landsdel og fra by til by, at sammenligning via nationale test er vanskelig.
“Det højner ikke det faglige niveau, for test giver ikke eleverne motivation. Det er andre ting, der fanger dem,” lyder erfaringen.
Netop derfor vil Majbritt Lund Nielsen heller ikke tilrettelægge efter nationale test.
“Jeg planlægger efter trinmålene for, hvad vi skal igennem og satser på at få lavet en god og inspirerende undervisning. Og flertallet af vore elever klarer sig godt i de nationale test, så det er nok ikke så dumt,” siger hun.

Elever sammenligner

Magnus Haubro Jensen og Lærke Bøg Christoffersen, der begge går i 6. klasse, er netop ved at tage de nationale test.
“Jeg er ikke nervøs. Jeg tænker mere på det som en almindelig prøve end som en national test,” fortæller han.
Det samme gør Lærke Bøg Christoffersen, som dog ikke bryder sig om prøver.
De to elever tænker ikke over, at nationale test kan bruges til sammenligning.
“Nej, det er mere indbyrdes i klassen, vi sammenligner hinanden,” forklarer Magnus og Lærke, som ikke ved, om de kan bruge testen til noget særligt ud over, at det hjælper på koncentrationen et par uger før testen.

null

Publiceret 01 May 2014 12:00