Antal diabetikere i Norddjurs er stagneret

Seks procent af den voksne befolkning i Norddjurs lider af diabetes

Af
Anette Bonde

Ifølge sundhedsprofilen for Region Midtjylland for 2013 (den store ”Hvordan har du det”-undersøgelse) er antallet af voksne med diabetes i Norddjurs i 2013 på seks procent (1300 personer).

Nogenlunde samme antal

Det tal er stort set stagneret i forhold til de seneste to undersøgelser (tallet for 2006-undersøgelsen var på 5 procent og for 2010-undersøgelsen på 6 procent), selvom antallet af overvægtige i samme periode har været stigende. Undersøgelsen dækker ikke børn.
Norddjurs Kommune har generelt en stor, tværgående indsats i forhold til kroniske lidelser, herunder diabetes, blandt andet på patientskolen på sygehuset i Grenaa. Her tilbydes kursusforløb til for eksempel voksne diabetikere, undervisning i sund mad, motion med mere.

Nyt behandlingstilbud

Indsatsen i forhold til børn med diabetes foregår primært på sygehus og hos praktiserende læger. Dog er Norddjurs med i et stort, tværkommunalt projekt, der handler om overvægt hos børn. Som bekendt er diabetes en typisk følgesygdom ved overvægt.
Det nye behandlingstilbud starter 1. maj 2014 og løber i første omgang i fire år. Der er årligt plads til at hjælpe 100 børn mellem 3 og 18 år til at tabe sig.

Kroniske sygdomme

Norddjurs Kommune har i øvrigt netop udsendt en folder om Sundhedsskolen. Her er tilbud til borgere med kroniske sygdomme, herunder diabetes. Folderen viser de forskellige tilbud, der differentieres efter borgerens behov.
Hvis man vil stoppe med at ryge eller lider af knogleskørhed, kan man selv henvende sig til sundhedshuset. Der er også valgfrie undervisningsforløb samt selvhjælpskurser i forskellige lidelser, blandt andet at lære at leve med kronisk sygdom. Man skal dog henvises af sin egen læge, Regionshospitalet Randers eller et andet hospital, hvis man har brug for støtte og hjælp til at håndtere udfordringer forbundet med en sygdom.

Publiceret 01 May 2014 15:00