Debat Norddjurs:

Syge borgere bliver behandlet uanstændigt

Af Ulf Harbo (Ø), har pt. orlov fra Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Der er tilsyneladende enighed blandt vores politikere om, at det er skadeligt for samfundet, når sagsbehandlingen af syge mennesker trækkes i langdrag. Rigsrevisionen kritiserede den 20 februar i år kommunerne for ikke at afklare hurtigt nok, og i et åbent samråd i folketingets beskæftigelsesudvalg den 25.marts var der fuld enighed om, at kommunernes sagsbehandling af syge mennesker på landets jobcentre er alt for langsom og til skade for borgerne og for samfundsøkonomien. Medierne fortæller den ene hårrejsende historie efter den anden om sagsbehandling af alvorligt syge mennesker på op mod 10 år uden en afklaring – Borgerne klager i desperation til sagsbehandlere og politikerne, når sagsbehandlingen går for langsomt, og de af den grund mister deres forsørgelse.
Sådan er det også i Norddjurs kommune. Man må spørge, hvad der forhindrer kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune i at fjerne de barrierer, der så tydeligt er for sagsbehandlingen?? Man må undre sig over de udmeldinger der kommer fra borgmester Jan Petersen, når problematikken bringes op i kommunalbestyrelsen. Læser Jan Petersen ikke de breve han får, når syge borgere efter i årevis at have været kastebold i forvaltningen, søger hjælp hos den politisk ansvarlige?? Ved seneste byrådsmøde den 18 marts blev det afvist, at der i Norddjurs foregår langsom sagsbehandling – rent faktisk sagde borgmesteren, at vi i Norddjurs sagsbehandler syge borgere hurtigere end vi skal ifølge lovgivningen, og han blev stiltiende bakket op af resten af Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse. Den ramte borger ville nok spørge: Kan man fjerne et problem bare ved at fortælle en god historie og tage "Ja-hatten" på, og kan jeg være tjent med politikere der behandler min bøn om hjælp på så overfladisk vis?
Som aktiv bisidder for alvorligt syge borgere i Norddjurs Kommune er det blevet tydeligt, at der er meget stor forskel på, hvordan borgere og Norddjurs Kommune fortolker lovens fordring om, at man skal sagsbehandle syge borgere, der beder om hjælp så hurtigt som muligt.
Når borgmester Jan Pettersen påstår, at Norddjurs Kommune sagsbehandler hurtigere end vi skal, når der tales om kronisk syge mennesker med varigt nedsat arbejdsevne, er det et udtryk for, at Norddjurs Kommune har sin helt egen virkelighed, som intet har med de syge borgeres virkelighed at gøre. I virkeligheden er der syge borgere i Norddjurs Kommune, der har været uden indtægt i årevis eller på kontanthjælp i op mod 10 år uden en eneste afgørelse. Følgende eksempler er fra aktuelle sager, som de berørte borgere har givet lov til at offentliggøre:
En 58 årig mand, der for 3 år siden fik forlænget sine sygedagpenge med det formål at blive afklaret til enten førtidspension eller fleksjob, med 20 diagnoser bl.a. 2 hjerneblødninger, pacemaker og KOL og som har en dokumenteret væsentligt nedsat erhvervsevne, er nu efter 3 år på kontanthjælp af jobcenteret vurderet til at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Dette er det mærkværdige svar, der gives, når der efterspørges en afklaring til førtidspension eller fleksjob?? Endnu mere mærkværdig bliver denne vurdering i lyset af, at den virksomhedspraktik borgeren de sidste 3 år har været aktiveret i af jobcenteret, selvfølgelig med betragtelige skånehensyn, gerne vil oprette et fleksjob og borgeren dermed kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. 
Et andet eksempel er borgeren der gennem 10 år aldrig har fået en afgørelse. Allerede I 2010 var der rigelig dokumentation for, at sygdomstilstanden kun ville forværres ved aktivering. På trods af et utal af læge- og speciallægeudtalelser, der alle dokumenterer en alvorlig og varigt nedsat erhvervsevne, er det ikke lykkes for jobcenteret at afklare borgeren, selv om alle arbejdsprøvninger er endt med forværring af sygdommen og en sygemelding. Barrieren for denne borger er den livslange behandling for flere kroniske sygdomme. Da borgeren er i behandling mener Norddjurs Jobcenter, at det jo ikke kan afvises at arbejdsevne kan blive bedre over tid.
Borgeren har den 27.maj i år været på kontanthjælp i 10 år. 10 år uden en afgørelse. 10 år, hvor beskeden fra sagsbehandler er, at der ikke kan klages, fordi der ingen afgørelse har været. 10 år med over 20 aktiveringer og arbejdsprøvninger som kun har forværret sygdommen.
10 år er lang tid, og enhver uden for jobcenterets virkelighed ville nok kalde det for langsom sagsbehandling, men ifølge borgmester Jan Petersen sagsbehandler vi hurtigere end vi skal. De syge borgere, som er parkeret i Jobcenter Norddjurs, har brug for, at politikerne kommer ud i deres virkelighed, og at der stilles spørgsmål, når Jobcenter Norddjurs' svar ikke hænger sammen med de spørgsmål, der bliver stillet. Politikerne har det øverste ansvar for, at alle Norddjurs Kommunes borgere bliver behandlet anstændigt, også dem der ikke har overskud til at kæmpe selv, og for at holde Jobcenterets ledelse ansvarlig, hvis borgeren vildledes eller misinformeret. Så kære politiske kolleger åben øjne og ører og lyt til kommunens borgere, så vi sammen kan skabe en anstændig behandling af de syge og udsatte."

Publiceret 24 April 2014 13:02