Arkivfoto

Arkivfoto

Lang næse til Djurslands Bank

Syddjurs Kommune vil ikke købe ejendom i Rønde

Af
Af Lars Norman Thomsen

Økonomiudvalget har sagt nej tak til et tilbud fra Djurslands Bank om at købe ejendommen (baghuset) på Hovedgaden 21 B i Rønde, der ejes af banken, og er en to-etagers ældre bygning bestående af to lejligheder.
Bygningen skal frastykkes hovedbygningen med et tilhørende areal på ca. 150 m2.

5-6 parkeringspladser

Formålet med salget skulle være, at Syddjurs Kommune vil anlægge offentlige parkerings-pladser på arealet - der er mulighed for 5-6 parkerings-pladser.
Kommunen kunne købe ejendommen for en halv million.
Hertil kommer så udgifter til nedrivning og anlæg af parkeringspladser, som kommunens embedsmænd har skønnet ville koste 250.000 kroner.
Den samlede udgift til at anlægge 5-6 parkeringspladser vil altså blive 750.000 kroner.

Midlertidige p-pladser

I den lokalplan I.P. 306, der er lavet for Rønde Midtby skal der anlægges karreer langs Hovedgaden og langs Birkevej.
Djurslands Banks ejendom ligger i friarealet mellem de 2 karreer, og ved fremtidigt byggeri er det tanken, at parkering skal foregå under bebyggelsen.
De 5-6 parkeringspladser vil derfor kun blive midlertidige, anføres i det i den sagsbehandling, som danner baggrund for Økonomiudvalgets beslutning.

Ingen penge

Kommunens embedsmænd skønner, at parkeringspladser ikke vil være i strid med lokalplanen, men finder placeringen af 5-6 offentlige parkeringspladser ' uhensigtsmæssig".
I Syddjurs Kommunes budget er der ikke afsat penge til at til finansiere anlæg af parkeringspladser.
Det var et enigt Økonomiudvalg, der på den baggrund besluttede at give Djurslands Bank en kurv.

Publiceret 30 January 2014 06:30