Debat Norddjurs:

Vejføring til ny udstykning i Auning kræver omtanke

Af Bente Hedegaard (S), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"En ny udstykning med plads til cirka 25 grunde nord for Østervangs Alle i Auning er på vej til at se dagens lys. Det er rigtig godt, at der er efterspørgsel efter grunde i Auning, og det understøtter den udvikling, som Auning er i.
Til udstykningen skal der være en midlertidig vejføring. Denne vejføring er foreslået til at være en forlængelse af Østervangs Alle. (Midlertidig kan være både få år – og en del år – afhængig af udvikling).
Det vil, ved fuld udbygning, betyde en belastning på 300 biler mere i døgnet. Jeg har i stedet foreslået, at vejføringen sker via Dyrbyvej. Østervangs Alle er et område med mange villaer og et børnerigt område. Den bruges derfor som adgangsvej for skolebørn. Der er nok trafik i forvejen på Østervangs Alle – og derfor bør der ikke foregå yderligere belastning af dette område. I forvejen er der det sidste år kommet en yderligere belastning i krydset Østergade/Sandvej/Østervangs Alle, idet der er ensrettet fra Auning skole til dette kryds. Og flytning af overbygningen til Auning Skole giver altså mere trafik. Og når den nye daginstitution med plads til 120 børn tages i brug, vil der ske en yderligere belastning – og dermed større risiko for, at der sker ulykker.
 
Ved anvendelse af Dyrbyvej kommer man øst om villakvartererne – og trafikken vil ikke genere det børnerige område og skoleadgangsvejen. Vejføringen ad Dyrbyvej er dyrere end den foreslåede vejføring fra Østervangs Alle, da adgangsvejen bliver længere.

Østervangs Alle koster 75.000 og Dyrbyvej koster 600.000. På Kultur- og udviklingsudvalgsmøde den 27.01 havde jeg derfor sammen med Dansk Folkeparti (Bente Hedegaard (S) og Inger Andersen (O)) indstillet til økonomiudvalget, at Dyrbyvej anvendes som midlertidig vejadgang til privat udstykning nord for Auning, og at der igangsættes en undersøgelse og planlægning for permanent vejforsyning af nyt boligområde i Auning øst og at en evt. finansiering heraf indgår i budget 2015 og overslagsårene."
 
 

Publiceret 29 January 2014 10:43