Ørsted Kro A/S er igen på udkig efter én, der kan drive kroen.

Ørsted Kro A/S er igen på udkig efter én, der kan drive kroen.

Forpagter:

“Jeg tabte gnisten”

Var udset som forpagter, men sprang fra i sidste uge

Af
Anette Bonde

Dintcher Mehmed fortæller, at hans beslutning om at springe fra aftalen om at blive forpagter på Ørsted Kro, er en blanding af mistet tillid og en vis grad af misforståelser.
I starten af januar underskrev han og bestyrelsen en forhåndsaftale, men da Dintcher Mehmed fik udkastet til den endelige kontrakt i sidste uge, var den ikke som han havde forventet.
“Der var ting, der var ændret, og ting var kommet med, som vi slet ikke havde talt om.”
Det falder især Dintcher Mehmed for brystet, at bestyrelsen ifølge kontrakten til enhver tid skulle kunne tjekke driften og kigge i regnskaberne.
“Det er meget præget af, at det ikke er en forpagterkontrakt men en bestyrerkontrakt. Jeg har mange gange gjort opmærksom på, at jeg ikke er bestyrer men forpagter. Og alligevel blev det ikke ændret.”
Han nævner også en passus i kontrakten om, at der skal forefindes menukort og prisliste i kroen.
“Men hvorfor skal det stå i en kontrakt?”
Og at kroen skal være åben, også når Dintcher Mehmed er syg eller holder ferie.
“Det bærer præg af, at jeg skulle være bestyrer og ikke forpagter. Hvis jeg var forpagter, kunne jeg jo selv bestemme, om jeg ville holde åbent.”
Dintcher Mehmed er både ked af den forliste kontrakt og også vred over bestyrelsens manglende lydhørhed.
“Jeg havde glædet mig ufattelig meget til det, og er utrolig ked af det, men jeg mistede gnisten til sidst. ”

Publiceret 29 January 2014 17:00