Gentager Socialdemokratiets Hans Chr. Baltzer med sit forslag blot, hvad hans nuværende partifælle, Anette Quist Busk, fik et nej til af byrådet i november 2013?

Gentager Socialdemokratiets Hans Chr. Baltzer med sit forslag blot, hvad hans nuværende partifælle, Anette Quist Busk, fik et nej til af byrådet i november 2013?

Samme dagsorden fra Baltzer og Busk?

Gentager Hans Chr. Baltzer sin nuværende partifælles forslag fra byrådsmødet 28. november 2013, som borgmester Claus Wistoft vil hævde på det ny byråds første møde onsdag eftermiddag? Døm selv

Af
Af Lars Norman Thomsen

På byrådsmødet 28. november havde det nuværende socialdemokratiske byrådsmedlem, Anette Quist Busk, bedt om at få følgende punkt på dagsordenen ang. principperne for hjemtagelse af Syddjurs børn fra specialskoler drevet af andre kommuner til kommunens egne specialskoler i Pindstrup/på Aadalsskolen.
1064.Forslag fra Anette Quist Busk (A): Hjemtagelsen af fysisk og psykisk sårbare børn
Sagsnr.: 13/43913
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling
Begrundelse: Hjemtagelsen af fysisk og psykisk sårbare børn skal gennemføres uden tvang. Tvang hører til i totalitære systemer, ikke i et demokratisk retssamfund som det danske.
Forældres vetoret er den absolutte sikring af, at der ikke forekommer tvang.
En anden mulighed for at sikre de sårbare børn og forældres rettigheder er følgende forslag, bestående
af punkterne 1 til 3. som jeg hermed fremsætter til byrådets afgørelse som en samlet beslutning:

  • 1. Den faglige begrundelse fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) for, hvilke børn, der kan flyttes, kan efterprøves af en uafhængig faglig instans, udpeget af forældrerepræsentanter og FI-udvalget (Udvalget for Familie og Institutioner) i enighed.
  • 2. Forældreinddragelse skal ske fra starten af. Såfremt der ikke kan opnås enighed med forældrene om deres barns overflytning, har forældrene mulighed for at forlange en time-out, hvor de udarbejder begrundelser for, at deres barn ikke kan overflyttes, hvorefter den uafhængige faglige instans revurderer sagen og indstiller til FI-udvalget, der har den endelige afgørelse.
  • 3. Den uafhængige faglige instans skal ligeledes sikre, at forudsætningerne for, at Specialcentret i
  • Pindstrup overhovedet kan magte opgaven, er til stede. Det drejer sig om følgende 3 spørgsmål:
    a. Frigør Pindstrup pladserne på fagligt forsvarlig vis?
    b. Er Specialcentret klædt fagligt på til at modtage eleverne, der skal flyttes, på fagligt forsvarlig vis? Forsvarlig forstået som faglig læring og udvikling af eleverne, og ikke kun opbevaring.
    c. Er SFO?en i Pindstrup integreret, så der bliver en glidende overgang fra skolegangen - med gennemgående personale og fokuspunkter?
Beslutning i Byrådet den 28-11-2013
Byrådet ønsker ikke at foretage sig yderligere i sagen jf. styrelseslovens § 11.1."

Anette Quist Busk (billedet) mener ikke, at der overhovedet er samklag mellem hendes forslag og Baltzers, skriver hun på Lokalavisens hjemmeside.

Anette Quist Busk (billedet) mener ikke, at der overhovedet er samklag mellem hendes forslag og Baltzers, skriver hun på Lokalavisens hjemmeside.

Samme forslag fra Baltzer?

Til dagens (onsdag 29. januar 2013) byrådsmøde har Hans Chr. Baltzer, nuværende partifælle til Anette Quist Busk, bedt om at få følgende punkt på dagsordenen.
5. Beslutningsforslag fra H. C. Baltzer (A): Inklusion
Sagsnr.: 14/2656
Sagen afgøres i: Byrådet
Sagsfremstilling
Hans Christian Baltzer (A) fremsætter følgende beslutningsforslag: Hjemtagelse af børn /skoleelever, som undervises på Firekløverskolen og Djurslandsskolen - til et tilbud i Syddjurs kommunes regi (læs Pindstrupskolen/Ådalsskolen) kan kun ske, hvis forældrene er enige i tilbuddet/ beslutningen.
Er der samklang mellem Busk og Baltzer? Det mener borgmester Claus Wistoft (V). Han har det i dette tilfælde, som manden, der kom ud af biografen efter at have set filmen 'Déjà vu', og sagde: "Jeg synes eddermame, jeg har set den film før".
Claus Wistoft vil derfor anbefale på dagens byrådsmøde, at Baltzers forslag ikke kommer til behandling, fordi det reelt er en gentagelse blot med et andet ordvalg - af forslaget fra Busk for to måneder siden, som byrådet stemte ned. 
Hvad mener læserne?

null

Publiceret 29 January 2014 13:27