‘Sammen om Syddjurs’ lød Socialdemokratiets valgslogan, men byrådsgruppen står ikke samlet bag Baltzers forslag.

‘Sammen om Syddjurs’ lød Socialdemokratiets valgslogan, men byrådsgruppen står ikke samlet bag Baltzers forslag.

Hans Chr. Baltzer får en kurv af byrådsflertallet

Det socialdemokratiske byrådsmedlem vil på ny have byrådet til at diskutere principperne for hjemtagelse af børn, men sådan bliver det ikke

Af
Af Lars Norman Thomsen

Tidligere Midtdjurs borgmester Hans Chr. Baltzer (S) genoptager byrådskarrieren med at bringe følgende beslutningsforslag på dagsordenen på årets første byrådsmøde onsdag: "Hjemtagelse af børn/skoleelever, som undervises på Firekløverskolen og Djurslandsskolen - til et tilbud i Syddjurs kommunes regi (læs Pindstrupskolen/Ådalsskolen) kan kun ske, hvis forældrene er enige i tilbuddet/beslutningen." Det er imidlertid tvivlsomt, om Baltzers forslag overhovedet kommer til behandling.

Wistoft anbefaler ikke

"Baltzer har naturligvis ret til at få sit forslag på dagsordenen, men ved byrådsmødets start, hvor borgmesteren som mødeleder altid spørger byrådet, om der er kommentarer til dagsordenen, vil jeg anbefale byrådet, at punktet pilles af dagsordenen, fordi et tilsvarende forslag blev nedstemt med stemmerne 26-1 (Anette Quist Busk, red.) på byrådsmødet i november 2013. Det vil jeg gøre med henvisning til Den Kommunale Styrelseslov," siger borgmester Claus Wistoft (V).
Han har skrevet til Baltzer, som fastholder sit forslag på trods af, at det samme forslag faldt for to måneder siden, og Baltzer har svaret tilbage, at han fastholder, at det skal på dagsordenen.
En vedtagelse af Baltzers forslag ville reelt betyde, at de ti forældrepar, der netop har fået at vide, at deres pige eller dreng, der lige nu går på Firkløverskolen i Mørke (Randers Kommune), er planlagt hjemtaget til kommunens egen specialskole i Pindstrup fra det kommende skoleår, får vetoret til at afvise Syddjurs Kommunes visitering.

Byrådet bestemmer

Ifølge Den Kommunale Styrelseslov er den af borgmesteren udsendte dagsorden alene et udkast til dagsorden.
Det er byrådet, der suverænt fastsætter den endelige dagsorden ved byrådsmødets start.

null

Publiceret 29 January 2014 07:25