Farvel til Molsskolens leder gennem 26 år

Fredag tages der afsked med skoleleder Kurt Dahl efter 26 år på Molsskolen

Af
Af Martin Schultz

Kaptajnen på den stolte skude Molsskolen takker af.
Ved en festlighed på fredag tager personale, forældre og venner afsked med skolens leder gennem 26 år.
Kurt Dahl har på nær nogle ganske få administrative medarbejdere selv ansat det øvrige personale, så han ved hvad han overgiver til sin efterfølger Claus Peter Olsen, som vender tilbage til Molsskolen efter syv år som leder af Marienhoffskolen i Ryomgård.
Det er en skarp førstemand, som takker af. Kurt Dahl har som afskedssalut bedt professor i pædagogik, Lars Qvortrup fra Aalborg Universitet, om at fyre op under den pædagogiske debat.
”Jeg taler meget og gerne. Men den sidste dag vil Lars Qvortrup fortælle om ”den myndige lærer”. Læreren skal have myndigheden tilbage og påtage sig et større ansvar. Vi skal hæve os over bureaukrati og myndighedskontrol. Ellers sander skolen til,” siger Kurt Dahl.

Med kampviljen intakt

Den nu 70-årige Kurt Dahl overvejede allerede for nogle år siden, om han skulle stoppe som skoleleder. Men nye udfordringer holdt ham tilbage og så var kampviljen intakt.
”Advarsler om planlagte besparelser holdt mig på pladsen,” siger Kurt Dahl, som var klar til kamp mod forslag om at flytte Molsskolens udskoling til Ebeltoft. Samtidig var tankerne om en fælles ledelse af Molsskolen og områdets tre daginstitutioner interessant.
”Man vil vide at jeg er meget optaget af ledelse, og for mig er der er er masser af rationale i en fælles ledelse af skole og øvrige kommunale institutioner i et lokalområde,” siger Kurt Dahl, som også har praktiseret hvad han kalder ”at lede opad”.
”Jeg skal være med til at kvalificere politikernes beslutningsgrundlag. De skal vide, hvad konsekvenserne af deres beslutninger er.”

Fuld fart fremad

Kurt Dahl er fra Haderslev og sønderjyde af hele sit hjerte.
Som ung student startede han med at læse sociologi i København og fortsatte med statskundskab på Aarhus Universitet. Men studierne blev afbrudt af erhvervsarbejde med uddannelse af værnepligtige i NATO hovedkvarteret i Rendsborg.
Tilbage i Danmark med familie som 32-årig var det med at blive færdig med en uddannelse, og Kurt Dahl, hvis kone Else også er lærer, uddannede sig til folkeskolelærer på Marselisborg Seminarium.
Tilfældigheder fik familien til at bosætte sig i Rønde, og Kurt Dahl blev ansat som lærer i Rønde Kommune på Rønde og Feldballe skole. Ved siden af skolearbejdet var der tid til lederkurser, aftenskolearbejde, og fagligt arbejde som kredsformand i lærerforeningen.
I 1988 blev Kurt Dahl ansat som skoleinspektør på Molsskolen og har været der siden. Gennem de 23 af de 26 år med Ole Carstens ved sin side som viceskoleinspektør.

Altid haft et leder-gén

Den tidlige kontakt med den akademiske verden har sat sig sine spor, og Kurt Dahl har været levende interesseret i ledelsesproblematikker gennem hele sit voksenliv. Han har fortsat uddannet sig indenfor ledelse for at være på omgangshøjde med udviklingen og de nye talenter omkring sig, og han har været mentor for en række af skolens lærere med lederambitioner. Fire af dem er siden blevet skoleledere i Syddjurs Kommune og en af dem, Claus Peter Olesen, afløser 1. februar Kurt Dahl på skolelederposten på Molsskolen.
Men frem for alt har Kurt Dahl været fyldt af arbejdet med at udvikle Molsskolen.
”Vi var i 1993 en af de første skoler i landet, som indførte helhedsskolen, hvor alle elever gik i skole fra 8.30 til 14.30, hvor der også var plads til valgfag på skemaet, og hvor der blev lagt vægt på kreativitet og dannelse,” siger Kurt Dahl.
”Vi var i 1996 en af de første afdelingsopdelte skoler med indskoling, mellemtrin, og udskoling. Men vi er nu også en af de første skoler til at afvikle det igen, fordi det har ført til fastlåste kulturer, og fordi vi skal kunne opfylde kravene om større faglighed.”

Tænke ud af boxen

Nyeste udfordring er at forberede en god struktur til inklusionsopgaverne.
”Vi laver analysearbejde på den enkelte elev og giver en professionelt tilrettelagt støtte til både elev og lærer. Det er den rigtige måde at bruge ressourcerne på, og det sker på et højt fagligt niveau i samarbejde med PPR,” siger Kurt Dahl.
Han vil gerne huskes for at have stået i spidsen for en skole, som var ”med og ikke bagud”.
”Og så vil jeg bl.a.gerne huskes for, at jeg gav mine medarbejdere friheden til at forvalte opgaven som lærere under ansvar,” siger Kurt Dahl.
Hvad skal der så ske efter 34 år i Folkeskolens tjeneste, deraf de 26 år som leder af Molsskolen.
”Jeg har haft et travlt og skemalagt liv. Nu vil jeg være min egen herre, læse og følge med, og have tid til at gå på jagt og fiskeri,” siger Kurt Dahl.
Livet skal fortsat leves fra Østre Fasanvej i Rønde sammen med fru Else, men Kurt Dahl udelukker ikke, at tanken om et længerevarende ophold i middelhavsområdet kan strejfe familien.
Kurt og Else Dahl har to sønner og tre børnebørn.

Publiceret 28 January 2014 23:34