Fra v: Vinni Kjærgaard Jørgensen, Connie Ibsen og Tina Trold Kirkegaard havde i november 2013 1.410 underskrifter med til daværende FI-udvalgsformand Jørgen Brøgger som alle støtter kampagnen “Nej tak til hjemtagelser af specialbørn i Syddjurs”.

Fra v: Vinni Kjærgaard Jørgensen, Connie Ibsen og Tina Trold Kirkegaard havde i november 2013 1.410 underskrifter med til daværende FI-udvalgsformand Jørgen Brøgger som alle støtter kampagnen “Nej tak til hjemtagelser af specialbørn i Syddjurs”.

Debat Syddjurs:

Hvorfor kommer I ikke frem til samme slutfacit kære politikere?

Af
På vegne af "Forældre til specialbørn på Djursland" - Tina og Malte Trold Kirkegaard

Stejlbjerg 41B

8543 Hornslet:

"Kære Byrådspolitikere.
Vi har for få dage siden modtaget en besked om hjemtagelse / tvangsfjernelse af vores dejlige søn med virkning fra 1/8-2014. En hjemtagelse som (ligesom de andre 9 hjemtagelser) skal ske fra helhedsskolen Firkløverskolen i Mørke til specialskolen med delvis SFO Pindstrupskolen. Som vi alle efterhånden ved, så slutter sagen ikke her, og først og fremmest beder vi jer om at læse videre i nedenstående regnestykke. Det må klart betragtes som værende nyt i sagen - os bekendt har ingen lavet et sådan regnestykke efter det oprindelige budget-katalog blev fremlagt.
De startede 50, og nu er de 10.
Hvordan kan man gennemføre disse hjemtagelser på baggrund af nedenstående udregninger? Hvad kan retfærdiggøre denne handling med så store menneskelige konsekvenser for 10 familier, der i forvejen har rigeligt at kæmpe med? For ikke at glemme de store omvæltninger for resten af firkløverskolens elever og personale.
I sin tid udtalte en politiker; "en besparelse er målet - hjemtagelser er midlet". Men hvordan hænger det sammen hvis der reelt ikke er nogen besparelse?
Nedenstående beregninger er blandt andet lavet på baggrund af oplysninger, som vi har modtaget fra skolechefen i Syddjurs Kommune.
Hjemtagelserne af et så lille antal børn vil komme til at koste:


1) Besparelsen er nede på 1/5 fordi vi nu er på 10 børn i alt i modsætning til 50 børn i alt som vi startede på. Der findes ikke flere end de 10 børn!
Pindstrup: skole/SFO pr. barn:                               =   329.777 kr. pr. år  
Firkløverskolen skole:                                           =   277.308 kr. pr. år 
Firkløverskolen: Specialpædagogisk Fritidstilbud      =   222.475 kr. pr. år
Firkløverskolen: ialt                                              =   499.783 kr. pr. år
Besparelse pr. barn pr. år     = 499.783 - 329.777            = 170.006 kr.
Besparelse pr. barn pr. ½ år = 249.891,50 - 164.888,50 =   85.003 kr.
Besparelse i 2014, for 10 børn = 85.003 x 10      = 850.030 kr.
Besparelse i 2015 og følgende år = 170.006 x 10 = 1,7 millioner kr
2) Pindstrupskolen skal i følge budgetkataloget have 1.500.000 kr. i 2014 til at opnormere antallet af og efteruddanne personaler.
Dvs. så er besparelsen i 2014 blevet til en udgift på 649.970 kr.
Besparelsen i 2015 og fremefter må forventes at blive 1,7 millioner minus den blivende udgift for opnormeringen af personalet. Denne opnormering må forventes at spise en god bid af de 1,7 millioner.
3) Familier kan få behov for tabt arbejdsfortjeneste (TA) (eller flere TA timer end de allerede har), så de kan nå hjem i tide, når tilbuddet til børnene pludselig er væsentligt kortere end nu!
Et eksempel (ift de 4½ måned fra sommerferien til jul 2014):
TA 10 timer pr. uge = 7.570 kr./mdr.            x 4½ = 34.065 kr. pr. familie. 
                             x 10 familier = 340.650 kr. i alt i 2014
Så har vi i 2014 en udgift på 649.970 kr. + 340.650 kr. = 990.620 kr. bare på selve skoleflytningerne og TA.
I 2015 og fremefter spiser den øgede TA endnu en bid af besparelsen.
4) Eftermiddags-tilbud. Det er væsentligt at de to skoletilbud (altså uden eftermiddags-tilbud) rent faktisk er nøjagtig lige dyre (det har vi sort på hvidt fra skolechefen). Og at vores børn ikke bare kan gå hjem kl. 14 når de når 5. klasse. De kommer måske til at kræve SFO/klub tilbud andre steder, og hermed forsvinder der endnu flere penge. Og børnene skal fragtes i taxa til f.eks. Hornslet eller andre steder om eftermiddagen! 
Og hvad med ferierne. Her skal børnene jo have et tilsvarende SFO tilbud, for de og familierne kan ikke bare være hjemme i så lange perioder af gangen - mange arbejder jo i skolernes ferier!

Dvs. her tages nok endnu en bid af besparelsen i 2015 og fremefter! Og i 2014 lægger det yderligere kroner til udgiften.


5) Andre kasser skal betale for yderligere ydelser til familierne pga. de store problemer som et så markant skifte vil kunne betyde. Der kunne f.eks. blive behov for mere aflastning.
Et eksempel er et aflastningstilbud på Egehøj ved Romalt ved Randers, hvor et barn får 1 dag pr uge samt hver 4. weekend samt 1 uge i sommerferien. 

Prisen for barnet for 1 år er 134.750 kr.
En mulig yderligere udgift i 2014 og fremefter.
6) Går vi frem i tiden er det desværre sandsynligt at flere af disse børn vil lide så store knæk pga skoleskiftet og et utilsvarende tilbud, at de kommer til at koste kommunen penge. Ja måske vil nogen af dem gå fra at være en ressource til at være en byrde? Vi tør slet ikke begynde at regne videre på hvad bare 1 person vil betyde i denne sammenhæng. Det kan blive en stor ekstra-udgift i årene der kommer.
Det er meget svært at give et præcist slut-resultat for 2014 og for årene efter; men meget tyder på, at besparelsen er væk - og er blevet til en udgift."

Publiceret 26 January 2014 10:27