Jan Fischer er debutant i politisk sammenhæng, men debutanten, der fik et flot kommunalvalg, rykker nu ind i det magtfulde Økonomiudvalg, der tåler sammenligning med regeringens Koordinationsudvalg.

Jan Fischer er debutant i politisk sammenhæng, men debutanten, der fik et flot kommunalvalg, rykker nu ind i det magtfulde Økonomiudvalg, der tåler sammenligning med regeringens Koordinationsudvalg.

Socialdemokratiet ændrer på holdopstillingen

Hvis Jesper Mathiesen som forventet får byrådets accept af, at han kan udtræde af Syddjurs Byråd, betyder det flere ændringer i den socialdemokratiske holdopstilling

Af
Af Lars Norman Thomsen

Jan Fischer rykker en plads op i det politiske hieraki i Socialdemokratiet, hvis byrådet på torsdag nikke ja til, at Jesper Mathiesen kan udtræde af byrådet.
Det kan byrådet, men sikkert ikke uden et par bemærkninger til den afgåede socialdemokrat.
Ind træder Christian Haubuf, og han har allerede taget forskud på begivenhederne, fordi han i sidste uge var inviteret med til det nyvalgte byråds visionsseminar på Pindstrup Centret.
Jesper Mathiesens exit giver anledning til en større socialdemokratisk rokade i forhold til, hvad der blev vedtaget på det konstituerende møde i december 2013:
Økonomiudvalget:

 • Jan Fischer indtræder i stedet for Jesper Mathiesen
Børne- og Ungeudvalget:
 • Christian Haubuf indtræder i stedet for Jan Fischer
Udvalget for Sundhed, Ældre- og Socialområdet:
 • Christian Haubuf indtræder i stedet for Jan Fischer
Delegeret til Kommunalpolitisk topmøde 2014:
 • Jan Fischer indtræder i stedet for Jesper Mathiesen
 • Christian Haubuf indtræder som stedfortræder i stedet for Jan Fischer
Handicaprådet:
 • Christian Haubuf indtræder i stedet for Jan Fischer
 • Anders Lampon fortsætter som stedfortræder
DUR:
 • Jan Fischer indtræder i stedet for Jesper Mathiesen
Valgbestyrelse ved folketingsvalg og EU-valg:
 • Jan Fischer indtræder i stedet for Jesper Mathiesen
Djurs Mad I/S:
 • Hans Christian Baltzer indtræder i stedet for Jan Fischer
 • Kai Pedersen fortsætter som stedfortræder
 

null

Publiceret 26 January 2014 10:53