Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Kære Syddjurs politikere - I har da glemt noget?

Af Tina og Malte Trold Kirkegaard, Hornslet, Hanne Schøler Sørensen, Ryomgård og Marianne Bjørnbak Brix, Ebeltoft:

"I forventer, at den igangværende hjemtagelse - "tvangsflytning" - af 10 børn fra Firkløverskolen til Pindstrupskolen betyder en besparelse. Og I går sikkert også ud fra, at hjemtagelsen ikke betyder tab af kvalitet i forhold til det tilbud børnene og deres familie kender fra Firkløverskolen, hvilket jo også er en forudsætning for, at et sådan skoleskift - mod forældrenes ønske - overhovedet må finde sted.
Men har I ikke i sammenligningsgrundlaget - pris og kvalitet - for de to skoler overset eller glemt nogle ellers ret væsentlige forskelle på de to skoler? Forskelle, som gør det svært at sidestille de to skoler, og derfor stiller spørgsmålstegn ved, om "tvangsflytningen" følger reglerne. Og som - helt eller delvist - vil koste besparelsen, når I på et tidspunkt indser, at Pindstrupskolen nødvendigvis må opgraderes til "Firkløverskole-niveau", for at kunne rumme de børn, I lige nu er i gang med at hjemtage og visitere til Pindstrup.
For:

  • Firkløverskolen:
  • er en HELHEDSSKOLE med integreret SPECIALPÆDAGOGISK FRITIDSTILBUD - dvs. integreret "SFO/klub" og sammenhæng mellem skole og fritid (hvor undervisningen kan placeres senere på dagen, hvis barnet bedre kan magte det), målrettet børnenes udvikling i ALLE alderstrin og klasser med åbent i skoleferier/uden lukkedage osv. Stort set alle børn på Firkløverskolen benytter sig af tilbuddet
  • har en fastansat psykolog - som bistår børn, forældre og personale med samtale, sparring og rådgivning ift. de sårbare børns udvikling, trivsel, problemer i familien, pædagogiske udfordringer, undervisning, kurser, forskning osv.
  • har færre børn pr. voksen end på Pindstrupskolen
  • Pindstrupskolen:
  • har blot almindelig SFO tom. 4. eller 5. klasse (vist nok med mulighed for tilmelding af større børn i særlige tilfælde) og med lukkedage som følger kommunens øvrige skoler
  • må klare sig uden en fastansat psykolog har flere børn pr. voksen end på Firkløverskolen
Hvis Pindstrupskolen er løsningen fremover, hvad skal der så f.eks. ske med vores sårbare større børn/unge mennesker med autisme, ADHD mv. efter skoletid, når de er blevet for store til SFO'en og måske ikke er så "hårdt ramt", at det er gavnligt og muligt at optage dem i Pindstrupskolens SFO? Skal de slippes løs i byen eller gå rundt hjemme og klare sig selv - eller forsøge at deltage i en alm. (kaotisk) ungdomsklub? Det dur ikke. Skal forældrene så gå ned i arbejdstid (og søge om tabt arbejdsfortjeneste) for at være hos barnet om eftermiddagen efter skole? Og hvad med den vigtige udvikling af de sociale færdigheder - hvem skal tage sig af den del?
 "De vil jo alligevel hellere hjem og spille computer", udtalte en politiker. Det er muligt, svarer vi - forældrene - men det er langt fra alle, der kan og vil, og endnu færre som har godt af det. Dyrebar tid til udvikling af sociale færdigheder går tabt, hvis vores sårbare unge menneske tager hjem til et tomt hus og isolerer sig i computerspil og internet efter skole. Et helhedstilbud for alle årgange med integreret SFO/klub, som det på Firkløverskolen, er, hvad de har brug. Her arbejdes der med de unge menneskers relationer og sociale færdigheder, hvilket er ekstra vigtigt i de større klasser, hvor det faglige fylder meget i skoletiden, men hvor behovet for "socialisering" er voksende i takt med at seksualitet og identitet udvikles.
Og hvad skal forældrene stille op med deres SFO-tilmeldte børn med autisme, ADHD osv., når SFO'en har lukket/lukkedage? Forældrene kan jo ikke være sikre på altid at kunne få fri fra arbejde i skoleferier mv. Og vores sårbare børn er ofte en hel del mere, end hvad en større søskende eller en almindelig ung barnepige kan klare at kigge efter. "Man har altid et valg", udtalte en politiker kynisk, da en forælder bekymret spurgte, hvem der skulle passe hendes barn, når SFO'en har lukket i ferierne. Men har vi det - et valg? Det er i hvert fald ikke et problem på Firkløverskolen - her er det muligt at få passet alle børn uanset alder og skoleferier, så forældrene kan passe deres arbejde på lige fod med andre forældre. 
Så ... når I opdager, at det ER nødvendigt at opgradere Pindstrupskolen til en helhedsskole med et "specialpædagogisk fritidstilbud" i lighed med Firkløverskolens, så man på forsvarlig vis kan rumme de sårbare børn og unge mennesker i et passende helhedstilbud, så gætter vi på, at den forventede besparelse går tabt. Og hvorfor så overhovedet tvinge 10 sårbare børn med "forandrings-angst" til at flytte skole mod deres vilje - fra et tilbud de er i god udvikling og trives i, og som måske har været eneste redning efter flere ulykkelige skoleskift og nederlag?
Alternativt - hvis besparelsen SKAL bevares, og der derfor IKKE må tilføres ekstra ressourcer, når Pindstrupskolen skal opgraderes med det nødvendige "specialpædagogisk fritidstilbud" mv., så vil I være nødt til at lade Pindstrupskolens nuværende ressourcer gabe over en langt større opgave. Og det må jo nødvendigvis betyde en forringelse af kvaliteten et eller flere steder - f.eks. færre voksne til undervisning og støtte, større klasser, flere børn pr. voksen osv. Hvilket igen gør det endnu mere tvivlsomt, om Pindstrupskolens tilbud kan sidestilles med Firkløverskolen, og dermed kan retfærdiggøre – og giver lovhjemmel til - den katastrofale og dybt ulykkelige skoleflytning af 10 sårbare børn stik mod forældrenes og børnenes eget ønske."

Publiceret 24 January 2014 10:51