Alette Lena Skov-Hansen (tv), der her tegner og fortæller for landsbyernes minister Carsten Hansen under dennes besøg i Kolind i efteråret 2013, tror ikke på, at de forventede 305.000 kroner fra Landdistriktspuljen til Byhallen kommer til udbetaling.

Alette Lena Skov-Hansen (tv), der her tegner og fortæller for landsbyernes minister Carsten Hansen under dennes besøg i Kolind i efteråret 2013, tror ikke på, at de forventede 305.000 kroner fra Landdistriktspuljen til Byhallen kommer til udbetaling.

Manglende LAG penge lægger pres på økonomien

Det ser ud til, at Byhallen må vinke farvel til forventede 305.000 kroner fra Landdistriktspuljen, fordi pengekassen simpelthen er tom

Af
Af Lars Norman Thomsen

Byhallens bestyrelse har valgt at satse kassen på at få renoveret kostalden (den lille markedshal).
Alle nuværende 800.000 kroner på 'bogen' er simpelthen båndlagt til renoveringen sammen med Syddjurs Kommunes bidrag af byfornyelsesmidler på 700.000 kroner.
Byhallens bestyrelse og kommunen havde også set frem til at kunne råde over 305.000 kroner fra Landdistriktspuljen, men de hænger i en mere end tynd tråd.
"Områdefornyelse og by-fornyelsesprojekter kan søge om suppleringsmidler fra Landdistriktspuljen. LAG bestyrelsen (Den Lokale AktionsGruppe Djursland, red.) behandler disse ansøgninger på linje med de almindelige LAG midler, og Byhallen var indstillet til et tilskud på 305.000 kroner," fortæller arkitekt Alette Lena Skov-Hansen, Syddjurs Kommune, og hende, der har været tovholder på hele byfornyelsesprojektet i Kolind.

Puljen var tom

I god tro blev processen med Byhallens renovering sat i gang, og udbudsmateriale til de håndværkere, der ville lægge billet ind på arbejdet, blev lavet, fordi alle troede, at det bare var en formssag at få bevilget de 305.000 kroner. Sådan gik det bare slet ikke.
"I november 2013 meldte NaturErhvervstyrelsen ud, at puljen var tom på grund af overansøgninger, og de resterende ansøgninger ville ikke blive behandlet," fortæller Alette Lena Skov-Hansen.
Det har hidtil været fast praksis, når den lokale LAG, i dette tilfælde LAG Djursland, har godkendt en ansøgning til Landistriktspuljen, så vil NaturErhvervstyrelsen, der bestyrer puljen, sætte sit stempel og bevilge pengene uden at kny det mindste.

Presser økonomien

Protester fra landets LAG'er over fremgangsmåden tvang i første omgang NaturErhvervstyrelsen til at gennemgå samtlige sager, der ellers nu var skrinlagte på grund af den tomme kasse.
"Lige nu afventer vi en endelig melding fra Natur-Erhvervstyrelsen, men det ændrer sikkert ikke ved, at der ingen penge er tilbage," siger Alette Lena Skov-Hansen.
For Byhallen betyder det, at den planlagte renovering af kostalden gennemføres uden ændringer. Byhallen har imidlertid behov for hjælp til at anskaffe især inventar til det ny anretterkøkken.
"Inventar indgår ikke som en del af projektet, men de penge Byhallen havde forventet at kunne bruge hertil, skal indtil videre dække det hul, de manglende LAG midler har skabt," forklarer Alette Lena Skov-Hansen,

null

Publiceret 23 January 2014 10:47