SFs Mads Nikolajsen, medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse, sidder også med i Midttrafiks bestyrelse de kommende fire år.

SFs Mads Nikolajsen, medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse, sidder også med i Midttrafiks bestyrelse de kommende fire år.

To Norddjurs politikere med i Midttrafiks bestyrelse

Både regionsrådsmedlem Niels Erik Iversen og kommunalbestyrelsesmedlem Mads Nikolajsen har fået pladser i bestyrelsen, der skal sidde de næste fire år

Af
Af Lars Norman Thomsen

Repræsentantskabet for Midttrafik har udpeget medlemmer til den bestyrelse, der skal lede Midttrafik i perioden 2013-2017.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer – 2 medlemmer udpeget af Region Midtjylland, 1 medlem udpeget af Aarhus Kommune som den største kommune i Midtjylland, og 6 medlemmer udpeget af de øvrige 18 kommuner:

  • Hans Bang-Hansen (Horsens Kommune), formand
  • Jan Ravn Christensen (Aarhus Kommune), 1. næstformand
  • Niels Erik Iversen (Region Midtjylland), 2. næstformand
  • Arne Lægaard (Region Midtjylland)
  • Finn Stengel Petersen (Herning Kommune)
  • Mads Nikolajsen (Norddjurs Kommune)
  • Frank Borch-Olsen (Silkeborg Kommune)
  • Johannes F. Vesterby (Viborg Kommune)
  • Niels Viggo Lynghøj (Struer Kommune)

Niels Erik Iversen (S), nuværende regionsrådsmedlem og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs, er 2. næstformand i Midttrafiks nyvalgte bestyrelse.

Niels Erik Iversen (S), nuværende regionsrådsmedlem og tidligere kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs, er 2. næstformand i Midttrafiks nyvalgte bestyrelse.

Nikolajsen med i det Østjyske Letbanesamarbejde

Bestyrelsen udpegede på sit konstituerende møde Arne Lægaard og Niels Viggo Lynghøj som henholdsvis formand og næstformand for Midtjyske Jernbaner.

Derudover blev Mads Nikolajsen udpeget som Midttrafiks repræsentant i det Østjyske Letbanesamarbejde.
I den kommende periode vil der i bestyrelsen være fokus på fortsat at udvikle den kollektive trafik og flextrafik. Derudover er der nogle særlige, store opgaver i form af indførelse af rejsekort, opstart af letbanen i Aarhus samt justering af omlægningen af bybustrafikken i flere større byer, ikke mindst Aarhus.
 

Lovgrundlag: Loven om trafikselskaber Loven om trafikselskaber siger, at der skal dannes et eller flere trafikselskaber i hver region se loven på www.folketinget.dk Trafikselskabet ledes af en bestyrelse på højst 9 medlemmer. 2 af medlemmerne udpeges af Regionsrådet og 7 af kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af 1 medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Publiceret 18 January 2014 11:02