Debat Norddjurs:

Forslag til brugen af 8 mio. ældrekroner

Af Ingeborg Kyed Pedersen, formand for Ældre Sagen Nørre Djurs/Norddjurs:

"Ældre Sagen Norddjurs glæder sig over at Norddjurs kommune har givet demensområdet et stort løft i 2014 og følgende overslags år. Det skal gerne udmønte sig i bedre livskvalitet for demente borgere deres pårørende og det er helt sikkert, at de bevilligede midler vil blive udmøntet på bedste vis til demensramte borgere, og at det uddannede personale vil tage hånd om denne store opgave,
Derfor er vore øjne rettet mod andre områder på ældreområdet, som også trænger til et løft i hverdagen, hvor de ekstra midler på 8,1 mio. kr., som Norddjurs kommune har fået tildelt fra staten, skal bruges på ældreområdet. Det hilses meget velkommen af Ældre Sagen her i Norddjurs Kommune. Midlerne, som frigøres efter ansøgning kan give et stort løft på ældreområdet til gavn for brugerne, der har behov for hjælp, hvad enten det er til hjemmehjælp til rengøring hver 14. dag eller genoptræning/vedligeholdelsestræning på plejecentrene osv..
Det bekymrer Ældre Sagens lokalafdeling Nørre Djurs, at alle områder i Norddjurs kommune ikke er dækket ind med et genoptrænings- \ vedligeholdelsestrænings center, da transport tiderne er alt for store og belastende for svage ældre der skal til genoptræning i Auning, når man bor i den midterste del af kommunen, så tilgodese også den midterste del af kommunen.
Derfor anbefaler Ældre Sagen i Nørre Djurs at der afsættes nogle midler til ansættelse af fysioterapeut på Glesborg Plejecenter til at arbejde i de frigivne hjemmeplejelokaler. Det vil være ideelt, så træningen kan styrkes med både vedligeholdelsestræning / genoptræning her i den midterste del af kommunen, så ældre borgere kan få den optimale træning i stedet for at bruge kræfter på den lange transport.
I forbindelse med evt. træningscenter i lokalområdet på Glesborg Plejecenter, vil det være et stort ønske at oprette en cafe med frokostretter i forbindelse med et evt. træningscenter, det vil bevirke at lokalområdet kan inddrages og derved være med til at skabe mere liv i centret til glæde for beboer og andre brugere ude fra lokalområderne.
Ligeledes er der de senere år sparet så meget på praktisk hjælp til svage ældre her i kommunen, at det nu er synligt gjort ude i lokalområderne at rengøring hver tredje uge trænger til et løft, så Ældre Sagen vil anbefale at nogle af midlerne også kan anvendes til at understøtte den rehabiliteringsomlægning hjemmehjælpsområdet er i gang med, ved at tilgodese svage ældre med rengøring hver 14. dag, et løft der kan ses af alle i hele kommunen.
Ældre Sagen Norddjurs har møde mandag 20. januar i deres koordinationsudvalg, hvor bestyrelsens ønsker om fordeling af midlerne fra staten vil blive drøftet."
 

Publiceret 17 January 2014 08:20