Norddjurs Kommune får ekstra 8 mio. i 2014 at gøre godt med på ældreområdet.

Norddjurs Kommune får ekstra 8 mio. i 2014 at gøre godt med på ældreområdet.

Ældreråd:

Hvad skal de 8 mio. kroner bruges til?

Norddjurs Ældreråd noterer med glæde, at finansloven 2014 giver en mia. kroner til ældreplejen

Af
Anette Bonde

 “En fornøjelig opgave”.
Sådan betegner formand for Norddjurs Ældreråd Jens Erik Madsen den omstændighed, at ældrerådet skal komme med forslag til den bedste måde at anvende ekstra midler til ældreområdet.

Et løft til ældreområdet

Pengene blev tilført i forbindelse med efterårets finanslovsforlig mellem regeringen, Venstre og Konservative for at give ældreområdet et løft.
Socialministeriet har nu bedt kommunerne om at søge om deres andel af den milliard kroner, som Folketinget har bevilget. Ansøgningsfristen er 14. februar.

Otte mio. til Norddjurs

Til Norddjurs Kommune er der godt otte millioner kroner.
“Hvad skal de så bruges til?”, Spørger Jens Erik Madsen.
Ældrerådet er på banen med forslag, fortæller han.
“Men vi hører også meget gerne fra læserne af Lokalavisen.”
Ældrerådet har især opmærksomhed på træningsområdet, mere liv i plejecentrene, flere tilbud i aktivitetscentrene, bedre tilbud i hjemmeplejen og bedre kollektiv trafik.
Politikerne drøfter forvaltningens forslag på et møde tirsdag 4. februar. Dagen førmødes ældrerådet og giver dem gode forslag til nye tiltag og forbedring af gældende ordninger. Derfor skal henvendelser med andre forslag ske i god tid inden 3. februar til Norddjurs Ældreråd.

Ældrerådet er det lovbestemte, folkevalgte råd, som skal høres i alle spørgsmål som vedrører ældre. Det består af 11 medlemmer, valgt 19. november 2013. Stemmeprocenten i Norddjurs Kommune var 69,1 Formand Jens Erik Madsens mail: jenserik@post3.tele.dk

Publiceret 17 January 2014 14:00