Flemming Kempel, formand for Norddjurs Flugtskydningscenter, i aktion på centret, der netop er blevet godkendt af Danmarks Jægerforbund til at afholde de såkaldte haglprøver.

Flemming Kempel, formand for Norddjurs Flugtskydningscenter, i aktion på centret, der netop er blevet godkendt af Danmarks Jægerforbund til at afholde de såkaldte haglprøver.

Skærpede krav til ny jægeren der skyder med hagl

Fra foråret 2014 skal alle, der består jagtprøven og derefter ønsker at jage med haglvåben, bestå en haglprøve

Af
Anette Bonde

Flemming Kempel, formand for Norddjurs Flugtskydningscenter fortæller, at skydebanen netop er blevet godkendt af Danmarks Jægerforbund til at afholde de såkaldte haglprøver. Han forventer et massivt pres på banen, når ny jægere skal træne for at bestå de nye krav til jagt med haglbøsse. Men flugtskydningscentret er klar til den ekstra interesse.
“Der er blandt andet uddannet ekstra instruktører, samt de nuværende instruktører har meddelt, at de er klar til at give en ekstra skalle for at hjælpe ny jægerne bedst muligt til den forestående haglprøve.”
Der vil blive lavet særlige træningsdage udelukkende for dem, som skal til haglprøve. Øvrige træningsdage for de erfarne skytter forbliver uændret, og vil således ikke blive berørt.

Skydeprøve med hagl

Fra foråret 2014 bliver der indført en ny jagtprøve. I den forbindelse bliver der også stillet krav om en skydeprøve med haglgevær i Danmark. Skydeprøven er ikke en del af jagtprøven, men det er et krav at den er bestået, hvis man vil gå på jagt med haglgevær.
“Der er ingen krav om tvungen skydeinstruktion, men erfaringerne fra Skydetesten 2012, hvor mere end 100 ny jægere deltog i en omfattende undersøgelse af deres skydefærdigheder, viser at man opnår de største forbedringer af skydefærdighederne ved at træne med en kvalificeret skydeinstruktør”.
Selve skydeprøven tager udgangspunkt i de jagtetiske regler, hvor i det anbefales ikke at bruge mere end tre skud pr. nedlagte flyvende stykke vildt. Den kommer til at bestå af 18 lerduer samt 18 patroner, hvoraf de 6 duer skal rammes.
“Skydeprøven er planlagt til at blive afholdt på skydebaner over hele landet, så det vil være muligt at tage den praktiske skydeprøve i alle otte kredse”, oplyser Flemming Kempel.

Ny jagtprøve fra foråret

Han understreger, at der ikke ændres i den overordnede del af den ny jagtprøve. Den vil fremover stadig bestå af en skriftlig prøve og en praktisk prøve, og der vil stadig være to årlige prøveperioder, nemlig forår og efterår. Den skriftlige prøve vil stadig bestå af 40 spørgsmål, der besvares ved afkrydsning, hvoraf mindst 36 skal besvares korrekt for at bestå.
Det nye består i at billederne til den skriftlige prøve ikke bliver offentligt tilgængelige. Fremover vil man således ikke vide hvordan billederne til prøven præcist ser ud, og derfor skal man kunne kende vildtet på vildtets karakteristika.
“Det er således slut med at memorere billederne og alene kende vildtet på for eksempel baggrunden på billedet.”
Der vil også indgå en del nye spørgsmål, og helt generelt flyttes fokus fra våbenmekanik til jagt-etik, vildtbiologi og jægerhåndværk. Lovgivningen vil altså fortsat være et væsentligt emne til jagtprøven. Til gengæld udgår de meget tekniske emner som indmaden i haglbøsser og historiske årsager til betegnelsen for riffelkalibre.
Den praktiske prøve ændrer ikke form.
Når man tager jagttegn i dag, er det kun et to dages våbenkursus, der er obligatorisk undervisning, men fremover bliver den obligatoriske undervisning udvidet til fire dage.

Publiceret 14 January 2014 08:00