Jesper Mathiesen (S) begrunder, som ventet, sit ønske om at måtte forlade byrådet med, at han har fået nyt lederjob ved Aarhus Kommune.

Jesper Mathiesen (S) begrunder, som ventet, sit ønske om at måtte forlade byrådet med, at han har fået nyt lederjob ved Aarhus Kommune.

Jesper Mathiesen klar til afgang

Byrådet skal tage stilling til socialdemokratens ønske om exit

Af
Af Lars Norman Thomsen

Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V) har modtaget en formel ansøgning fra Socialdemokratiets Jesper Mathiesen, hvor denne beder om lov til at måtte udtræde af byrådet.
"Jesper Mathiesen begrunder sit ønske om at udtræde af byrådet med, at han har fået nye udfordringer i form af et nyt job (pædagogisk leder på Lystrup Skole, red.)," fortæller Claus Wistoft.

Byrådet bestemmer

Reglerne om byrådsmedlemmers udtræden af Byrådet i valgperioden er reguleret i den kommunale valglovs § 103. Reglerne betyder, at et byrådsmedlem kan anmode om at blive fritaget for sit fortsatte medlemskab på grund af sin:

  • helbredstilstand
  • varetagelse af andet offentligt hverv
  • forretninger
  • eller lignende rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.
Ifølge den kommunale valglov er det Byrådet, der suverænt træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for et medlems udtræden af og stedfortræderens indtræden i Byrådet er til stede.
"Jesper Mathiesens begrundelse for at måtte udtræde er dækket af lovgivningen," konstaterer Claus Wistoft.

Ny begrundelse et must

Jesper Mathiesen annoncerede nytårsaftensdag, at han stopper i byrådet i Syddjurs med udgangen af januar 2014. Begrundelsen lød dengang på på, at han ikke kunne se sig selv fortsætte i lokalpolitik efter, at han "blev gået" blot fire dage før den endelige konstituering.
"Et tillidsbrud" har Jesper Mathiesen kaldt det, som Venstres Claus Wistoft var bannerfører for, og som bragte Wistoft i borgmesterstolen, og Mathiesen ud i kulden.
Politiske skuffelser er imidlertid ikke gyldig grund til at ville forlade et byråd, og derfor måtte der en ny til.

null

Publiceret 14 January 2014 11:11