Debat:

Pindstrup er et langt DYRERE tilbud end Firkløverskolen

Af Vinni Kjærgaard Jørgensen, Kirkestræde 8, Søby, 8543 Hornslet:

"På Familie og Institutioners udvalgsmøde mandag d. 13/1-14, tager det nye F&I udvalget stilling til om de vil give 3.995.000 kr. til at udvide Pindstrup skolen for.
Samtidigt har skoleforvaltningen svaret forældrene til  ’Hjemtagelser’ samt oplyst i Lokalavisen, at der bliver tale om at hjemtage 8-10 børn fra Firkløverskolen.
Alle børn i 7-10 klasse er FREDET. Hele Djurslandsskolen er FREDET.
Her vil jeg så oplyse Jer, at så findes der kun 10 børn på Firkløverskolen at hjemtage. Så er regnestykket SLUT. Så findes der ikke flere børn. Og her skal vi så finde 31,5 mio. over de næste 4 år. Som med andre ord så skal findes allerede i år med de 10 hjemtagelser.
Vi forældre har på skrift har fået oplyst priserne på skoletilbud på Pindstrup, Firkløverskolen og Djurslandsskolen. Djurslandsskolen ligger for nogle meget behandlingskrævende børn på næsten det dobbelte af Pindstrupsskolen. Men som skolechefen selv har udtalt i Lokalavisen, så er disse børn så behandlingskrævende, at vi ikke har et tilbud i Syddjurs og at de er fredet på Djurslandsskolen. Og det er jo en fantastisk erkendelse endelig at få på skrift for en gammel kone som mig.
Forskellen på skoletilbudspris på Pindstrup og Firkløverskolen er sølle kr. 1278 pr. år pr. barn. Altså kr. 106,50 pr. måned pr. barn.  Og en samlet besparelse pr. år for de 10 hjemtagne elever på kr. 12.780.
Når Syddjurs påstår de vil få en kæmpe besparelse, er det fordi de regner SFO-delen med. MEN der findes nemlig ingen tilsvarende SFO del på Pindstrup. Så den skal først til at opbygges.
MEN kan de gøre det billigere end Firkløverskolen, når de allerede NU er LANGT DYRERE end Firkløverskolen?  Og ja, det var ikke en skrivefejl. Pindstrup er et langt DYRERE tilbud end Firkløverskolen. Og det er det fordi personalenormeringen på Pindstrup er markant lavere end på Firkløverskolen.  Så skal normeringen op på Pindstrup for at blive et TILSVARENDE tilbud, så bliver prisen for et tilbud i Pindstrup jo også markant dyrere. Jeg vil betvivle om man kan ansætte 10-15 pædagoger og lærere for kr. 12.780 pr. år. Så nu straffer vi børnene grusomt ved at give dem dette skift ingen af børnene kan tåle og samtidigt straffer vi igen borgerne i Syddjurs ved, at inkompetente embedsmænd har pisset ved siden af og reelt givet børnene et dyrere tilbud, som du og jeg skal betale over skattebilletten. Grotesk.
Lige nu står vi i den situation, at vi SKAL til at flytte og smadre 10 børn og deres familiers liv og kun med det ene mål for øje: at skolechefen og Byrådet ikke skal tabe ansigt."

Publiceret 11 January 2014 21:01