Mia Brøgger, 33, ny sognepræst i Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus Pastorat, bliver den næste i rækken af unge, kvindelige præster i Syddjurs Provsti.

Mia Brøgger, 33, ny sognepræst i Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus Pastorat, bliver den næste i rækken af unge, kvindelige præster i Syddjurs Provsti.

Velkommen til ny præst i Tirstrup

Mia Brøgger indsættes som ny sognepræst ved søndagens gudstjeneste i Tirstrup Kirke

Af
Af Lars Norman Thomsen

På søndag starter Mia Brøgger, 33, et nyt præsteliv i Tirstrup-Fuglslev-Hyllested-Rosmus Pastorat, når hun indsættes som sognepræst ved gudstjenesten i Tirstrup Kirke klokken 14 af provst Benedikte Bock Pedersen.
Det er Mia Brøggers første egentlige præsteembede. Hun har, siden hun blev ordineret af Biskop Kjeld Holm i november 2012, været ansat som assisterende sognepræst i Syddjurs, blandt andet i netop Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus.

De sidste tre måneder har hun været barselsvikar i Nimtofte og Tøstrup Pastorat.

Kommer fra Rønde

Mia Brøgger er født og opvokset i Rønde, studenterhuen kom på i Aarhus, hvor hun også læste teologi på Universitetet.
Umiddelbart efter nytårsskiftet flyttede hun og familien, mand og to børn, til præstegården i Tirstrup, der nu bliver rammen om familiens fremtidige virke.
Hun afløser sognepræst Sidsel Lyster og glæder sig til at komme i gang.
"Hele familien er glade for, at vi nu kender vores fremtidige bopæl, og jeg glæder mig til at lære de nye sogne at kende," siger Mia Brøgger.
"Jeg har godt nok vikarieret her tidligere, men det er selvfølgelig lidt noget andet. Nu har jeg fået en fast stilling på en egn jeg holder af og i det provsti, som jeg allerhelst ville til, så jeg er fantastisk glad og spændt."
Mia Brøgger får Mariann Kristiansen som nærmeste kollega og medspiller i sit ny virke.
Mariann Kristiansen bidrager til gudstjenesterne cirka hver fjerde uge, og i Mia Brøggers ferie. Sideløbende arbejder hun som konfirmandlærer ved Marie Magdalene, Pindstrup og Koed kirker. Christina Kousholt, der har vikarieret i pastoratet i en periode, stoppede ved årsskiftet.

Reception i Birkehuset

Efter søndagens gudstjeneste og indsættelse af den ny sognepræst inviterer menighedsrådet til et hilse-på-arrangement i Birkehuset i Tirstrup, hvor der bliver rig lejlighed til trykke Mia Brøgger på næven.

Publiceret 11 January 2014 16:39