Benedikte Bock Pedersen med Biskop Kjeld Holm som sidemand blev mødt af et fyldt kirkerum ved søndagens indsættelsesgudstjeneste i Feldballe Kirke.

Benedikte Bock Pedersen med Biskop Kjeld Holm som sidemand blev mødt af et fyldt kirkerum ved søndagens indsættelsesgudstjeneste i Feldballe Kirke.

Velkommen til ny provst:

En lysende manifestation i januar

Benedikte Bock Pedersen blev søndag budt velkommen af en stopfyldt Feldballe Kirke

Af
Af Lars Norman Thomsen

Forventningens smilende og smittende glæde strålede ud af Benedikte Bock Pedersen, da hun præcis klokken 10.30 med Biskop Kjeld Holm som sidemand trådte ind i den smukke Feldballe Kirke fulgt af en større procession af de præster, som hun nu som ny provst får personaleansvaret for blandt sine mange gøremål i Syddjurs Provsti.

Mange præster fra Syddjurs Provsti kiggede forbi for at byde Benedikte Bock Pedersen velkommen.

Mange præster fra Syddjurs Provsti kiggede forbi for at byde Benedikte Bock Pedersen velkommen.

Stuvende fyldt

Kirken var fyldt til sidste plads og mere til af lokale borgere, menighedsrådsmedlemmer fra andre pastorater og venner og familiemedlemmer.
Ikke noget at sige til, hvis sådan et menneskehav på lille plads gjorde den ny provst euforisk og forlenede hende med en tro på, at hun valgte rigtigt ved at søge stillingen på landet i det syddjurske som afløser for Søren Peter Hansen og sige farvel til det sønderjyske som præst i et bysogn i Haderslev.
Et skifte fra by til land som Benedikte Bock Pedersen dvælede ved i sin velkomstprædiken om dualismen i tilværelsen: lys-mørke, sol-skygge og glæde- sorg.
"Mørket er anderledes på landet på denne årstid end i en by, hvor det kunstige lys trods alt i giver sprækker i mørket," konstaterede hun.

Da gudstjenesten var vel overstået, kunne den ny præst og provst glæde sig over, at hun var blevet budt velkommen på værdig vis.

Da gudstjenesten var vel overstået, kunne den ny præst og provst glæde sig over, at hun var blevet budt velkommen på værdig vis.

Den vigtigste opgave

Biskop Kjeld Holm startede, som det sig hør og bør, med at holde indsættelsestale for den ny præst og provst umiddelbart efter, at N. F. S. Grundtvigs evergreen 'Dejlig er den himmelblå' var blevet sunget med et sådan schwung, at kirkerummet gav genlyd og taget var ved at løfte sig til organist Mads Djernes' akkompagnement.
Det stopfyldte kirkerum gav organisten et par udfodringer. Ikke musikalsk, men mere af praktisk karakter, fordi han simpelthen havde svært ved at få det nødvendige overblik. Heldigvis kunne organistkollega Helle Zederkof fra sin position med tegn og fagter hjælpe ham på vej.
Biskoppen lagde ikke skjul på, at Benedikte Bock Pedersen naturligvis skal løse de mange praktiske og administrative opgaver, der følger med jobbet - herunder ikke mindst budgetansvaret.
Men Kjeld Holm betonede også for den ny provst, at der er en langt vigtigere opgave for hende. Nemlig til stadighed at tage arbejdet på sig med at forholde sig til, hvad det vil sige at være et kristent menneske i vores moderne tider.
Kjeld Holm lagde ikke skjul på, at han savnede den tid i 60'erne og 70'erne, hvor den gruppe, der senere er blevet kaldt de '4 Århusteologer', Regin Prenter, Johannes Sløk, P.G. Lindhardt og K.E. Løgstrup udfoldede sig i den teologiske og idéhistoriske debat.
"De tog opgaven på sig med at læse og forske og være, deres forskelligheder til trods, deres opgave bevidst med at forholde sig til kristendommen," - og så mindede han naturligvis om, at K.E. Løgstrup havde boet i provstiet - i Hyllested Bjerge - frem til sin død i 1981.

Mød præsten og provsten

Ligesom sin forgænger er Benedikte Bock Pedersen ansat som både præst og provst i en halvtidsstilling med bopæl i den gamle og historiske præstegård i Feldballes landsbymidte.
Søndag 19. januar er Benedikte Bock Pedersen prædikant ved gudstjenesten i Feldballe Kirke klokken 14.
Efter gudstjenesten inviterer Thorsager-Bregnet-Feldballe menighedsråd til kaffebord i Kostalden ved Feldballe Præstegård, til en snak med og præsentation af den ny sognepræst og provst.

null

Publiceret 08 January 2014 13:30