Debat:

3 procent stemte - hvor søren blev resten af?

Af Frede Frandsen, formand for AquaDjurs:

"Som formand for Norddjurs Kommunes vand- og spildevandsselskab AquaDjurs vil jeg godt byde velkommen til de to nyvalgte kunderepræsentanter Bjarne Bøhl Pedersen og Max Varnum Pedersen.
Nu hvor valget er overstået, er det på sin plads at overveje, om det forløb tilfredsstillende. Både ja og nej.
En stemmeprocent på 3 procent er ikke godt nok. Også selvom vi, sammenlignet med andre vandselskaber og branchen som helhed, har opnået en relativ høj stemmedeltagelse.
Det er vigtigt for demokratiet, at vi har en høj stemmeprocent. Andre selskaber har de samme problemer. For eksempel Elselskabet NRGI med en stemmeprocent på 13 ved det seneste valg.
16.322 kunne stemme og heraf stemte 491 kunder. Tak til jer, men hvor blev resten af?
Det er første gang, vandselskaberne og AquaDjurs as har gennemført et kundevalg til bestyrelsen, så vi havde meget at lære. Vi valgte at bruge et elektronisk valgsystem, som også flere andre selskaber har valgt. Systemet virkede godt nok, og der var stor sikkerhed og fleksibilitet omkring afgivelse af stemmer.
Den kritik, jeg har hørt, er, at det har været svært at finde kundenummeret, at der var for lidt information om valget, at valgperioden var for kort, og at AquaDjurs som selskab ikke er tilstrækkelig kendt i kommunen. Der er stadig personer, som forbinder spildevand med noget, kommunen tager sig af. Endeligt har flere kunder svært ved at skelne mellem AquaDjurs og Vandcenter Djurs, som er det tidligere Grenaa Anholt Vandværk.
Vi er nu i gang med at evaluere valget, så vi kan gøre det bedre om fire år og forhåbentlig få en væsentlig højere valgdeltagelse."

Publiceret 08 January 2014 10:25