Jesper Mathiesen har endnu sendt en formel ansøgning om lov til at udtræde af byrådet, men inden han gør det, vil det være en god idé at nærlæse den kommunale valglov.

Jesper Mathiesen har endnu sendt en formel ansøgning om lov til at udtræde af byrådet, men inden han gør det, vil det være en god idé at nærlæse den kommunale valglov.

Jesper Mathiesen skal have andre grunde til at stoppe

Årsager som manglende lyst, tillidsbrud eller for store omkostninger, politisk og privat, er ikke omfattet af de betingelser, som den kommunale valglov opstiller som gyldige for, at et byrådsmedlem kan få lov til at træde ud af byrådet

Af
Af Lars Norman Thomsen

Reglerne om byrådsmedlemmers udtræden af Byrådet i valgperioden er reguleret i den kommunale valglovs § 103.
Reglerne betyder, at et byrådsmedlem kan anmode om at blive fritaget for sit fortsatte medlemskab på grund af sin:

  • helbredstilstand
  • varetagelse af andet offentligt hverv
  • forretninger
  • eller lignende rimelig grund
til at ønske sig fritaget for medlemskabet.
Ifølge den kommunale valglov er det Byrådet, der suverænt træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for et medlems udtræden af og stedfortræderens indtræden i Byrådet er til stede.

Ansøgning ikke sendt endnu

Socialdemokratiets Jesper Mathiesen annoncerede nytårsaftensdag, at han stopper i byrådet i Syddjurs med udgangen af januar 2014.
Begrundelserne lød på, at han ikke kunne se sig selv fortsætte i lokalpolitik efter, at han "blev gået" blot fire dage før den endelige konstituering. "Et tillidsbrud" har Jesper Mathiesen kaldt det, som Venstres Claus Wistoft var bannerfører for, og som bragte Wistoft i borgmesterstolen, og Jesper Mathiesen og Socialdemokratiet ud i kulden.
Det omtalte tillidsbrud og de personlige og politiske omkostninger ved at være med i Byrådet har Jesper Mathiesen angivet som hovedårsager til at stoppe, men det er ikke gyldige grunde til at bede om at måtte stoppe, ifølge den kommunale valglovs bogstav.
Derfor skal Jesper Mathiesen angive årsager, der står opregnet i valglovens § 103, når han formelt på skrift sender sin ansøgning om at måtte udtræde til borgmester Claus Wistoft for, at denne kan anbefale, at byrådskollegerne vil godkende Mathiesens exit.
Da Lokalavisen talte med Jesper Mathiesen i torsdags, kunne han fortælle, at han ikke havde formuleret sin ansøgning endnu.
"Der er lang tid endnu til første byrådsmøde 29. januar, men jeg skal nok nå det," lød det fra Jesper Mathiesen, der netop er startet på en civil karriere igen, pædagogisk leder på Lystrup Skole, efter tre års fravær fra arbejdsmarkedet.
Netop det ny lederjob og de mange arbejdstimer, der følger med, kan blive den krog, som Jesper Mathiesen bruger som begrundelse overfor Byrådet, når den skriftlige ansøgning skal formuleres og files til.

null

Publiceret 04 January 2014 21:23