Skolechef Marit Aasland foretager i samarbejde med medarbejdere på PPR (Pædagogisk Psykolgisk Rådgivning) en vurdering af hver enkelt barn ud fra elevplaner, beskrivelser fra psykologer og andet materiale, før hun beslutter sig for, hvilke 8-10 børn, der skal ’hjemtages’ til Pindstrupskolen.

Skolechef Marit Aasland foretager i samarbejde med medarbejdere på PPR (Pædagogisk Psykolgisk Rådgivning) en vurdering af hver enkelt barn ud fra elevplaner, beskrivelser fra psykologer og andet materiale, før hun beslutter sig for, hvilke 8-10 børn, der skal ’hjemtages’ til Pindstrupskolen.

Hjemtagelse af børn:

Skolechefen melder ud i midten af januar

Marit Aasland forventer, at 8-10 børn fra Firkløverskolen skal flyttes til Pindstrupskolen

Af
Af Lars Norman Thomsen

Skolechef i Syddjurs Kommune, Marit Aasland, forventer i midten af januar at kunne komme med en præcis udmelding på, hvor mange børn, der skal flyttes, 'hjemtages', til kommunens egen specialskole, Pindstrupskolen.
Skolechefen har fået en bunden opgave af et enigt byråd på 27, der i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 besluttede, at der skulle findes besparelser for 2.5 mio. kroner i 2014 på det, der i den kommunale verden med et mærkværdigt udtryk hedder 'hjemtagelse af børn'.
Oversat betyder det, at børn, som er visiteret til at gå på en specialskole i en anden kommune, og hvor Syddjurs Kommune betaler for skolegangen, nu skal have et tilbud på kommunens egen specialskole i Pindstrup, som nok er billigere i kroner og øre, men også skal kunne leve op til samme standard, som det tilbud børnene har i dag.

8-10 børn

Temaet har fyldt meget i den offentlige debat, siden det kom på den politiske dagsorden i august 2013. Flere forældre har reageret og samlet mange underskrifter ind i håb om, at det har kunnet overbevise et flertal i byrådet om, at politikerne er på vej ud ad en helt forkert tangent.
På trods af at flere byrådsmedlemmer siden har bakket på deres beslutning, og der er udtrykt generel bekymring for forældrenes reaktion, står budgetvedtagelsen ved magt, og det er nu op til skolechefen at sikre, at de børn, der bliver tale om, får et tilbud, som er fuldt på højde med det, børnene har i dag.
"Jeg forstår til fulde forældrenes bekymringer," understreger Marit Aasland.
"Men jeg føler mig overbevist om, at vi på vores egen specialskole i Pindstrup kan give de børn, der bliver tale om, en undervisning og en hverdag, som fuldt ud lever op til det tilbud, de har i dag."
Marit Aasland regner med, at der bliver tale om at 'hjemtage' 8-10 børn fra skoleårets start 2014-2015, og udelukkende fra Firkløverskolen som hører under Randers Kommune.
"Børn fra Djurslandsskolen bliver der ikke tale om, for de har blandt andet nogle fysiske behov, som vi ikke har mulighed for at opfylde," forklarer skolechefen.

13 pladser i Pindstrup

Når Pindstrup i løbet af foråret 2014 formentlig bliver fuldt udbygget med nye faglokaler, har skolen plads til 70 børn. Lokalavisen har talt med skolens ledelse, der forventer, at der til det ny skoleår vil være 13 ledige pladser.

null

Publiceret 03 January 2014 09:29