Lars Møller (S), ny formand for Voksen/pleje udvalget, har blik for de udsatte gruppers ve og vel, når Ældrepuljens 8.1 mio. skal fordeles.

Lars Møller (S), ny formand for Voksen/pleje udvalget, har blik for de udsatte gruppers ve og vel, når Ældrepuljens 8.1 mio. skal fordeles.

Ny udvalgsformand har øje på udsatte grupper

Lars Møller (S), ny formand for Voksen/pleje, nævner bosteder for handicappede og udsatte grupper som områder, der trænger til et løft

Af
Af Lars Norman Thomsen

Lars Møller (S) har fra årsskiftet overtaget formandsposten fra partifællen Niels Erik Iversen i Voksen/pleje udvalget, der er taget videre til Regionsrådet, og den ny formand vil først have lov til at komme tættere på sit nye ressort, før han har et præcist overblik over, hvor de 8,1 mio. kroner fra Ældrepuljen bedst kan gøre fyldest i Norddjurs Kommune.
"Først og fremmest vil jeg gerne tale med min forvaltning, før jeg siger for meget. Dernæst er det vigtigt, at vi i udvalget får en dialog med både Ældrerådet og Handicaprådet," siger Lars Møller.

Udsatte grupper

Lars Møller mener, at han udmiddelbart tager over på et område, hvor Norddjurs Kommune er godt med bedømt på de sammenlignelige nøgetal, som kommunerne bruger til at bedømme deres indbyrdes serviceniveauer.
"Det ser slet ikke så tosset ud, men derfor kan vi naturligvis sagtens bruge de mange penge," fastslår Lars Møller.
"Personligt er jeg optaget af de udsatte grupper i kommunen, og hvordan vi behandler dem. Jeg mener ud fra en umiddelbar betragtning, at der er brug for et ressourceløft på vores bosteder og institutioner for handicappede."

Kan gøre en forskel

Den afgåede formand Niels Erik Iversen betoner, at han er glad for at give formandsposten videre til Lars Møller.
"Han er driftssikker, ham har jeg fuld tillid til kan fortsætte den gode udvikling på voksen-/plejeområdet," siger Iversen, der vurderer, at de 8,1 mio. kroner vil kune give et løft, der kan mærkes.
"Det er sandelig mange penge at få tilført efter, at budgettet er lagt. Rehabilitering og velfærdsteknologi er to områder, der med fordel kunne trænge til et yderligere løft."

null

Publiceret 03 January 2014 16:37