Debat:

Norddjurs kan lære af Københavns Kommune

Af Orla Lund, formand for Ældre Sagen i Rougsø-Sønderhald

“Københavns Kommune har besluttet, at svage ældre, fra 2014, skal have tilbud om 1 årlig hovedrengøring. Jeg erindrer, at Ældre Sagen i Norddjurs, for mere end 2 år siden, stillede et forslag til Norddjurs Kommune om etablering af et storrengøringsprojekt som et tilbud til svage ældre. Så vidt jeg erindrer, blev det vel modtaget.
Arbejdsmarkedsudvalget havde det på deres dagsorden, sammen med 2 andre projekter, som jeg ikke her kan huske hvad drejede sig om. Det blev besluttet, at der skulle arbejdes videre på at realisere de 3 projekter.

Det vi forestillede os var, at det skulle være et projekt, hvor velegnede ledige udførte rengøringsopgaven. Forinden skulle de gennemføre en uddannelse således, at der var rimelig udsigt til at hovedrengøringen blev udført til de ældres tilfredshed. En sidegevinst ved projektet er, at deltagerne måske fik lyst til at uddanne sig til social- og sundhedshjælpere eller på anden vis fik egentlig beskæftigelse indenfor rengøringsområdet.

Beklageligvis er der ikke sket noget vedr. realiseringen af projektet. Men hvis de ansvarlige i Norddjurs kommune ikke ved, hvordan man skal gribe opgaven an, kan man jo spørge Københavns Kommune til råds.”

Publiceret 13 December 2013 16:00