KV13 - debat:

Magtens korridorer, konstituering og det muliges kunst

Af
Af Steen Møller (V)

Strandgårdshøj 21

8400 Ebeltoft:

"I forbindelse med konstitueringen af byrådet i Syddjurs kommune hagler det ned over lokalpolitikernes syndige hoveder med krav om politisk ansvarlighed, etik, moral og anstændighed samt beskyldninger om vælgersnyd (dog ikke valgsvindel), brudte aftaler, børnehave, harmdirrende bebrejdelser og protester. Måske mest fra almindelige vælgere, som ikke ved bedre, men måske blot havde håbet på et andet resultat af valget - men også fra garvede politikere, som kender eller burde kende spillereglerne lidt bedre, men som i afmagt og ærgrelse føler magten og indflydelsen gå deres næse forbi, selv om hovedårsagen måske blot er, at flere af dem har umådelig svært ved det politiske håndværk og især ved at tælle til fjorten.
En helt besynderlig vælgerreaktion er, hvis "man har fået nok og ikke stemmer igen" eller stemmer blankt. Det betyder nemlig, at man er helt uden indflydelse, idet det at undlade at stemme er det samme som at "stemme" i overensstemmelse med, hvad alle de andre vælgere har stemt. Altså 7/27-dele til Socialdemokraterne, 8/27-dele til Venstre, 5/27-dele til SF osv...., og det var vel ikke lige hensigten. Hvis der blot er et parti, man ikke bryder sig om, bør man under alle omstændigheder stemme på et af de andre partier for at gøre sin indflydelse gældende. I modsat fald kunne måske også forlange, at en sofavælger helt undlader at blande sig i politik, når man ikke en gang kan finde ud af at stemme.
Imidlertid er konstitueringen i Syddjurs også denne gang gået helt efter bogen, og den ville næppe have kunnet forløbe anderledes under de givne omstændigheder. På valgnatten så resultatet ud til at være 13-13 til hhv. rød og blå blok + den radikale Carsten Bech. Og de radikale går som bekendt til hvilken side hver anden gang, så situationen var uafklaret. Alligevel indgik man på den baggrund en aftale om en foreløbig konstituering - foreløbig, fordi den endelige konstituering altid først sker, når det nyvalgte byråd mødes ca. 14 dage efter valget. Der er således god tid til at sove på det og få alle aftaler og alliancer til at falde på plads.
Efterfølgende viser det sig imidlertid, at det radikale vægelsind og spidskandidat Carsten Bech alligevel ikke er valgt, og samtidig sætter socialdemokraternes løsgående missil Anette Quist Busk sit mandat til salg for en formandspost i FI-udvalget - og hermed er forudsætningerne for den foreløbige konstituering på valgnatten og alle andre aftaler bortfaldet. Man kan med rette klandre Socialdemokraterne for, at hvem som helst åbenbart helt uden forhåndsgodkendelse kan få lov til at stille op for partiet, men hvorom alting er, så må byrådets konstituering starte helt forfra, når partierne ikke har styr på mandaterne. Ydermere springer Jørgen Brøgger (V) helt uventet pludselig ud af skabet som løsgænger og "hædersmand, som holder indgåede aftaler", selv om aftalerne hviler på kviksand. Og er man ikke lidt dum, hvis man føler sig bundet af aftaler indgået på falske forudsætninger?
"Det giver jo nogle nye muligheder", som en erfaren politiker og tidligere borgmester Kirstine Bille (SF) udtrykker sig, og magtspillet og stolelegen går i gang på ny. Det er jo netop også det, som gør politik både fascinerende og spændende. Politik er det muliges kunst og kan sammenlignes med sport - når man vinder sølv eller bronze bliver man ikke henholdsvis nr. 2 eller 3, men har tabt guldet. Bemærk, at der heller ikke er nogen af vores lokalpolitikere, som tager foreløbige konstitueringsaftaler for givet - ikke før de er konfirmeret på byrådets første møde og bordet fanger.
For politikere gælder, som for så mange andre, at det er om at smede, medens jernet er varmt, og hvis man ikke kender sin besøgelsestid og griber lejligheden, når den byder sig, så opnår man heller ikke mange resultater og er givetvis heller slet ikke gjort af det særlige stof, som rigtige borgmestre gøres af. Borgmester bliver man kun, hvis man kan samle et holdbart flertal bag sig forud for den endelige konstituering. Og hvis forudsætningerne ændrer sig i den mellemliggende periode, så bortfalder også alle foreløbige aftaler, og magtspillet starter igen.
Det skete denne gang og det skete også sidste gang - og ligeså i flere andre kommuner - men til sidst falder alle brikker heldigvis alligevel på plads, helt efter bogen. Mon ikke også de fleste af os engageret og med stor fornøjelse følger med i det politiske teater, når det udspiller sig. Vi har i indeværende valgperiode haft en rigtig god, "blå" borgmester, og nu får vi en rigtig blå borgmester - hvad mere kan man forlange?"

Publiceret 13 December 2013 08:40