KV13 - debat:

Borgerlisten Syddjurs klar til et opgør med 'vi plejer'

Af
Af Hardy Vinter

borgmesterkandidat for Borgerlisten Syddjurs:

"INDTÆGTSSIDEN.

Skatteprocenten og grundskylden må IKKE forøges yderligere. Syddjurs er allerede noget dyrere end vores nabokommuner. Derimod skal vi have gang I bosætningen både langs Det Blå Bånd fra Løgten over Følle, Rønde og Knebel til Dejret. Samt i Det Grønne Bånd fra Hornslet over Mørke, Thorsager, Ryomgård og til Kolind.

Vi vil bestille en ide-konkurrence, der skal give Syddjurs Kommune svar på spørgsmålet: Hvad skal der konkret til for at Syddjurs kan udvikle sig til Østjyllands "Skagen" som HELÅRSTURISME MAGNET?

Vi har potentialet. Men intet kommer af sig selv. Der må politisk handling til. Mere helårsturisme giver arbejdspladser både for håndværkere, handel og andre serviceerhverv i Syddjurs Kommune.

Vi har vores lange kyststrækning, Kalø, Nationalparken, Den Gamle Købstad Ebeltoft, Fregatten Jylland, De store turistattraktioner og på lidt længere sigt en stor sø i Kolindsund.

Der er ikke mange steder I landet som har et så stort HELÅRSTURISME-potentiale; men at resalisere det, kræver politiske initatiativer. BORGERLISTEN vil udvikling - ikke afvikling.

UDGIFTSSIDEN

1. Administrationsudgifterne skal ned på Favrskov kommune niveau. Spar 20 – 25 millioner pr. år.
2. Antal ledelseslag skal reduceres overalt i kommunens enheder. Der skal være større grad af selvledelse til medarbejderne. Naturligvis efter nøje fastlagte politiske mål.
3. Vi skal holde os til de kollektivt indgåede overenskomster for kommunens personale med hensyn til arbejdstid, pauser og fridage m.v. Skønnet besparelsespotentiale ca. 7%.
4. Korte effektive møder overalt i kommunens organisation. A) Vurder nødvendigt antal deltagere, B) effektive korte møder, C) Fakta giver hurtige beslutninger D) Hvad vil du have og hvornår?
6. Lønniveau revurderes. I den aktuelle undersøgelse, hvor det viser sig, at vi har alt for mange ledere i Syddjurs Kommune, siger borgmesteren, at en del af forklaringen skyldes, at nogle almindelige medarbejdere fejlagtigt er medregnet som ledere i statistikken, fordi de får en høj løn på niveau med cheflønninger?
7. Punkt 1 – 6 er bare nogle lavt hængende frugter. Der er meget, meget mere at hente, hvis vi lærer fra de mest effektive kommuner. Ikke dem, der sparer ved at levere dårlig service; men de kommuner, der løser en opgave meget billigere end Syddjurs Kommune og stadig til borgernes tilfredshed.

BORGRERLISTEN SYDDJURS tør tage et opgør med "Vi plejer"."Publiceret 12 November 2013 06:00