15 kandidater til ældrerådet og der skal vælges 11

Der bliver kampvalg til ældrerådsvalget 19. november

Af
Anette Bonde

Ved fristen for aflevering af kandidatanmeldelser 8. oktober var der modtaget 15 navne, der ønsker at stille op til ældrerådsvalget 19. november i Norddjurs. Men der skal kun findes 11 medlemmer, og der bliver således kamp om pladserne.
Ni af de femten kandidater er medlemmer af det nuværende ældreråd.

Flere orienteringsmøder

Formand for ældrerådet Jens Erik Madsen er tilfreds med, at der er 15 personer, som ønsker at komme i ældre rådet. Han er sikker på, at den store interesse omkring valget for en stor del skyldes ældrerådets valgbestyrelse, der har tilrettelagt flere orienteringsmøder rundt om i kommunen. Møderækken sluttede af med ældredagen 1. oktober i Ørum Aktiv Center. Medlemmerne i valgbestyrelsen er formand Jens Erik Madsen, Allingåbro, Anna Lund Hansen, Grenaa, og Erik Laursen, Grenaa.

Stemmeprocent på 68

"Nu håber ældrerådet på stor deltagelse på valgdagen, så ældrerådsvalget vil give en høj stemmeprocent. Ved valget i 2009 var stemmeprocenten 68, og det gør ikke noget at den bliver højere denne gang, idet en høj valgdeltagelse vil styrke ældrerådets arbejde og anerkendelse overfor kommunens politikere."
Kandidaternes placering på stemmesedlen er bestemt ved lodtrækning. De opstilles ikke på lister, så det er alene de personlige stemmer, som afgør, hvilke 11 personer der udgør det nye ældreråd.
Valget afholdes 19. november som fremmødevalg samme steder som kommunevalget. Der kan allerede nu brevstemmes i Borgerservice.

De opstillede kandidater er: Jens Erik Madsen, Allingåbro, Erik Laursen, Grenaa, Bent Gyldenvang, Grenaa, Tom Mortensen, Grenaa, Anna-Grethe Johansson, Grenaa, Hans Stagstrup Kristensen, Glesborg, Bent Rolfsted, Ørsted, Per Gentsch, Grenaa, Birgit Jensen, Grenaa, Birgit Lindgaard, Trustrup, Ingeborg Kyed Pedersen, Grenaa, Anna Lund Hansen, Grenaa, Sigrid Bluhme, Grenaa, Svend Aage Simonsen, Auning, og Aase Andersen, Ørsted.

Publiceret 14 October 2013 11:30