Formand:

Kort reaktionstid for Bønnerup

I juni efterlyste børne- og ungdomsudvalget ideer til nye tiltag

Af
Anette Bonde

Det var ikke lang tid, Glesborg Børneby fik til at komme på ideer til at få flere børn til Bønnerup Børnehave, mener Karin Riis, formand for Glesborg Børneby. Efter kommunalbestyrelsens møde i juni sendte børne- og ungdomsudvalget en invitation for at drøfte fremtiden.
"Vi havde i juni en dialog om udvikling af de små institutioner, hvor udvalget efterlyste ideer. Nu skriver vi kun september, og der har jo også været sommerferie. Det kommer som en tyv om natten," siger Karin Riis.
Hun hæfter sig også ved, at kommunalbestyrelsen så sent som på sit møde 18. juni besluttede, at der ikke skal ændres på skole- og dagpasningsstrukturen. Det rimer ikke med den nye melding.
I øjeblikket arbejder hun og den øvrige bestyrelse med at få formuleret en udtalelse, som Glesborg Børneby er blevet bedt om at komme med til Økonomiudvalget i starten af oktober. For at blive klædt så godt på som muligt, vil man forsøge at få samlet et møde med deltagere fra en udviklingsgruppe i Bønnerup og forældre i børnehaven.
"For at drøfte, hvad vi skal have med i den udtalelse."

Synes det er forhastet

Grenaa Børnebys holdning er, at det kommunale børnehavetilbud i Bønnerup skal beholdes, siger Karin Riis.
"Vi forstår da godt, at de tænker over det. Men der er blevet talt længe om det, og det kan jo holde børnefamilier fra at flytte til byen."
Hun synes også, det er forhastet i og med at Glesborg Børneby først blev stiftet 1. august 2012. Der har ikke været lang tid til at tænke langsigtet, efter at man først har skullet finde fælles fokus i gruppen og definere fælles værdier.
"Jeg håber, de vil udskyde beslutningen til udgangen af 2014, så der kan blive tid til at iværksætte projekter, der kan tiltrække nye børnefamilier."

Bønnerup Børnehave ligger helt unikt tæt på skov og strand, siger Vita Glad Petersen, mor til to.

Bønnerup Børnehave ligger helt unikt tæt på skov og strand, siger Vita Glad Petersen, mor til to.

Unik beliggenhed

Vita Glad Petersen har to børn i Bønnerup Børnehave .
"Vi er kede af, hvis det ender med en lukning. Det er en god børnehave, og den har stor betydning for byen og lokalsamfundet."
Hun kan godt se, at man må være realistisk om, at det ikke hænger sammen med syv børn, når børnehaven er normeret til 35. Men der er stor opbakning til børnehaven fra den almindelige Bønnerup-borger, og hun slår på, at børnehaven måske kan tiltrække nye børn, hvis den profileres endnu mere som et ganske særligt tilbud..
"Den er jo en unik børnehave i kraft af dens beliggenhed med både skov og strand. Hvis man med det som ramme kan lave et tilbud, der kan tiltrække flere end dem,, der bor i Bønnerup, mener vi også den har sin berettigelse på længere sigt."
Læs også artikel side 4.

null

Publiceret 01 October 2013 10:00