Børne- og ungdomsudvalget er splittet med hensyn til, om Bønnerup Børnehave skal lukkes til april eller om man skal give borgerne mere tid til at komme op med løsninger, der kan få flere børnefamilier til byen. Arkivfoto.

Børne- og ungdomsudvalget er splittet med hensyn til, om Bønnerup Børnehave skal lukkes til april eller om man skal give borgerne mere tid til at komme op med løsninger, der kan få flere børnefamilier til byen. Arkivfoto.

Bønnerup Børnehave er lukningstruet:

Syv børn til april næste år

Forslag om at lukke børnehaven til april 2014, hvor børnetallet går ned fra de 15 børn i dag til syv børn

Af
Anette Bonde

Et børnetal på syv er for lidt, og der må gøres kort proces. Det mener tre medlemmer af børne- og ungdomsudvalget, formand Mads Nikolajsen (SF), og Berit Byskov og Jørgen Vest Rasmussen fra Borgerlisten. Ved udvalgsmødet i sidste uge gik de ind for at lukke børnehaven til april 2014. Mads Nikolajsen indstillede endvidere, at bygningen reserveres til dagpasningsformål, herunder den lokale dagpleje.
De fire andre medlemmer i udvalget er ikke enige. Bente Hedegaard (S), Else Søjmark (S) og Tom Bytoft (S) vil have dokumentation for, hvilke borgertiltag der er forberedt, inden sagen sendes videre til økonomiudvalget. Benny Hammer (K) vil ligeledes have beslutningen om børnehavens fremtid udsat, men stemte ikke for at holde sagen tilbage. Punktet sendes videre til behandling i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.

Faldende børnetal

Børnetallet i Glesborg Børnebys distrikt, som Bønnerup Børnehave hører under, har været faldende på det seneste, især i Bønnerup Børnehave og Savværket i Gjerrild. I juni vedtog kommunalbestyrelsen, at børne- og ungdomsudvalget skulle drøfte situationen med bestyrelsen for Glesborg Børneby. Udvalget tog kontakt i juni, og her blev det blandt andet nævnt, at der er aktiviteter i gang i Bønnerup for at øge indsatsen for bosætning.
"Men desværre er udviklingen i både Bønnerup og Gjerrild gået endnu mere den gale vej", siger Mads Nikolajsen.
Forslaget om lukningaf børnehaven sættes nu på kommunalbestyrelsens dagsorden ved mødet 22. oktober,

Syv børn til april

Mads Nikolajsen mener, at tallene taler deres klare sprog.
"Jeg har kæmpet for den børnehave. Men vi må se i øjnene, at der skal være børn til den. Det er hverken pædagogisk eller økonomisk forsvarligt med så lille en flok."
Kommunen betaler for 35 børn, fordi man har en politik om at passe på små, lokale børnehaver. I Gjerrild vil der til april 2014 være 15 børn. Med Norddjurs garantiordningen for små børnehaver betales der for 70 børn i de to tilsammen.
Forslaget om lukning kommer i høring, hvis det vedtages.

Beder om henstand

Bønnerup Strand Borgerforening har allerede været ude med et brev til både borgmester Jan Petersen og til børne- og ungdomsudvalget. Heri gøres der rede for, at der er taget intitiativ til et udviklingsarbejde som vil sikre en betydelig tilgang til børnehaven. Man beder derfor om, at beslutningen om børnehavens fremtid vil blive udsat til slutningen af 2014.

En lukning af Bønnerup Børnehave giver en årlig driftsbesparelse på 1,5 mio. kroner.
Børnetallet er faldende generelt i Glesborg Børneby. Ifølge forvaltningens opgørelser er der i dag 43 børn i Glesborg børnehave, 22 i Savværket i Gjerrild og 15 i Bønnerup. Til april 2014 vil tallene være 34 i Glesborg, 15 i Gjerrild og 7 i Bønnerup.

Publiceret 01 October 2013 08:00