KV13 - debat:

10. Klasse Centret i ny rolle

Af Lars Østergaard (V), medlem af Norddjurs Kommunalbestyrelse og kandidat til KV13:

"Forårets folkeskolereform bliver fulgt op af efterårets erhvervsskolereform og en ændring i UU-vejledningen. Forældre til børn, der nu går i 9. og 10. klasse vil opleve, at UU i større grad vil vejlede eleverne mod erhvervsskolerne i stedet for mod det almene gymnasium.
Der er for få personer, der afslutter en erhvervsuddannelse i forhold til afgangen på arbejdsmarkedet. DA (Dansk Arbejdsgiverforening) påpeger, at af de elever, der forlod 9. og 10. klasse i 2013, valgte 74 pct. at påbegynde en gymnasieuddannelse, mens kun 19 pct. valgte en erhvervsuddannelse. Det er et problem, når 40 pct. af medarbejderne i den private sektor har en erhvervsuddannelse som baggrund. Endvidere har DA gjort opmærksom, at motivationen og det faglige niveau for nogle af de praktiksøgende fra erhvervsuddannelserne ikke altid er så tilfredsstillende som ønsket.
Det er en af grundene til, at der sandsynligvis vil blive indført en adgangsbegrænsning til erhvervsuddannelserne, hvor eleven skal opnå en bestået karakter i dansk og matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Man kan spørge sig selv om, hvad der mon så skal blive af dem, der ikke får høje nok karakterer. - Hvad skal de så gøre? Er de så dømt ude? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke acceptere.
Jeg vil derfor opfordre til, at Norddjurs allerede ved implementeringen af den nye folkeskole- og erhvervsskolereform også tænker 10. Klasses Centret ind. I mangel af bedre ideer vil jeg anbefale, at vi bruger 10. klasse centrenes ekspertise til at opgradere kundskaberne i dansk og matematik i sommerferien 2014 og fremover. Det vil give disse elever rigtigt gode muligheder for at blive klargjort til at kunne fortsætte deres skoleuddannelse med kendte venner, når ferien er slut. Jeg er meget lydhør overfor andre ideer, så vi får alle vores unge godt videre i livet."

Publiceret 01 October 2013 08:16