Driftsbestyrer Torben Nielsen.

Driftsbestyrer Torben Nielsen.

Jernbanemuseum:

Vejen banet for forsoningsmøde

Af
Af Erland Rasmussen

Ryomgård Striden om Djurslands Jernbanemuseum kulminerede på årsmødet i foråret og resulterede i, at den tidligere driftsbestyrer og kasserer, Jan Hansen, trak sig fra arbejdet.
Ved samme lejlighed stod det klart, at det nye regulativ for jernbanemuseet udelukker repræsentation af Ryomgård Erhvervsforening, og det betød et farvel til Niels Skov Hansen, som samtidig også er medlem af Ryomgård Distriktsråds bestyrelse.
Mangel på frivillige
Centralt i striden står de nye vedtægters krav om, at museets frivillige skal være medlemmer af Dansk Jernbaneklub og dermed betale et årskontingent på cirka 500 kr. for at få lov til at lægge deres frivillige arbejdskraft.
Djurslands Jernbanemuseum er en afdeling under Dansk Jernbaneklub, der betaler hovedparten af museets driftsudgifter. Herfra lyder argumentationen, at Djurslands Jernbanemuseums nye vedtægter er standardvedtægter, som gælder for alle afdelinger under den landsdækkende klub.
Situationen lokalt i Ryomgård har medført mangel på frivillige, og det har fået den konsekvens, at jernbanemuseet i modsætning til sidste år ikke kan holde åbent på hverdage, men kun i weekender i sæsonen.
Byen med igen
Driftsbestyrer Torben Nielsen er ked af situationen og siger ja til et forsoningsmøde.
"Vi vil gerne drøfte, hvordan byen kan være med igen. Men det skal ske på grundlag af medlemsskab. Vedtægterne kan vi ikke fire på", siger Torben Nielsen.
Direkte adspurgt, om parterne har forsøgt at finde et kompromis, hvor erhvervsforeningen/distriktsrådet betaler kontingentet for de frivillige?, svarer Torben Nielsen:
"Vi har forsøgt at finde et kompromis, men vi har ikke specifikt drøftet sådant et forslag".
Formanden for Ryomgård Distriktsråd, Kirting Olesen, siger, at distriktsrådet gerne kommer til et møde, hvis der kommer en invitation.
"Vi har ingen anledning til ikke at ville komme til et møde. Vi har altid været glade for og stolte over i Ryomgård at have jernbanemuseet, som er en god turistattraktion," kommenterer Kirting Olesen.
Kirting Olesen mener dog fortsat, at museet via vedtægtsændringen har vist ryggen til det lokale samarbejde ved at udelukke byen fra en plads i driftsudvalget som hidtil. Distriktsrådet er også fortsat forbavset over, at frivillige pludselig skal betale årskontingent for at få lov til at være med.
Kortere åbningstid
Formanden for Ryomgård Distriktsråd er samtidig overrasket over at erfare, at Djurslands Jernbanemuseum må indskrænke åbningstiden på grund af mangel på frivillige.
"Vi vil håbe, det fortsat vil lykkes for museet at holde åbent, så det ikke går ud over økonomien. Men hvis det ikke sker, så er det affødt af holdningen til, at de frivillige skal betale kontingent til Dansk Jernbaneklub," siger Kirting Olesen.
Kirting Olesen afviser umiddelbart, at Ryomgård Distriktsråd har midler til at betale for de frivilliges kontingent som en kompromisløsning. Han har også forstået det sådan, at der skal være tale om personligt medlemskab.
"Vi er venlig stemt, hvis museet kontakter os og vil have en snak. Men om der kan og skal findes en løsning, det kan man ikke forhandle forud i avisen," siger Kirting Olesen.

Publiceret 04 June 2013 13:48