Borgerne i Sjørup har dannet en nabo-gruppe, der skal kæmpe kampen mod de syv store vindmøller. Flere af de ældste borgere kan huske, at der i 1998 blev sagt fra Aarhus Amts side, at “der aldrig vil blive rejst vindmøller i dette område”.

Borgerne i Sjørup har dannet en nabo-gruppe, der skal kæmpe kampen mod de syv store vindmøller. Flere af de ældste borgere kan huske, at der i 1998 blev sagt fra Aarhus Amts side, at “der aldrig vil blive rejst vindmøller i dette område”.

Naboer:

Klart nej til vindmøller ved Sivested Mark

Borgerne i Sjørup ved Nimtofte gør politikerne opmærksomme på, at de ikke vil have syv stk. 150 meter høje vindmøller som naboer

Af
Af Lars Norman Thomsen

Et flertal i Syddjurs Byråd besluttede forleden, at ansøgninger fra interesserede investorer om at rejse syv stk. 150 m høje vindmøller på Sivested Mark, mellem Nimtofte og Kolind, og fire stk. 125 m høje vindmøller i Elløv Enge, mellem Thorsager og Ebdrup, skal indgå i det kommende "Forslag til Kommuneplan 2013".
Byrådets beslutning er ikke blevet taget imod med kyshånd af borgere i Sjørup ved Nimtofte, der lørdag formiddag havde kaldt til nabomøde i lokalerne, som er hjemsted for den lokale Sjørup Petanqueklub.

Hvorfor nu igen?

Her blev det oplyst, at alle husstande i området minus nogle enkelte har skrevet under på, at de på ingen måde vil have de store vindmøller stående.
Denne besked kunne de to socialdemokrater, Jesper Mathiesen og Anette Quist Busk, der var inviteret til at deltage i mødet og som er modstandere generelt af store vindmøller på land sammen med resten af den socialdemokratiske byrådsgruppe, tage med hjem til øvrige 25 byrådsmedlemmer.
Allerede i 1998 blev et lignende forslag om at rejse seks vindmøller af væsentlig mindre højde ved Sivested Mark pillet af bordet af den daværende kommunalbestyrelse i Midtdjurs.
Kommunalbestyrelsen valgte dengang at lytte til en lang række indsigelser fra det daværende Århus Amt, Djurslands Museum, private husstande og Danmarks Naturfredningsforening.
Temaet i mange af indsigelserne var hensynet til de landskabelige værdier.
Danmarks Naturfredningsforening pegede for eksempel på, at den valgte placering til møllerne ikke tog hensyn til beskyttelseslinjerne omkring fortidsminder. Området ved Sivested Mark er blandt andet kendetegnet ved en stor koncentration af gravhøje.
Et væsentligt argument for daværende borgmester Hans Chr. Baltzer, der på det afgørende kommunalbestyrelsesmøde udtalte: "Det ville genere mig groft, hvis vi skulle ødelægge de landskabsværdier, der findes i området."
"Hvorfor så nu igen," lød spørgsmålet fra flere af de borgere på lørdagens nabomøde, der også boede i området, da der var vindmøller på dagsordenen i 1998.
"Lige pludselig kommer der så et nyt forslag fra byrådet på bordet som en tyv om natten, og hvorfor dukker det op nu, når konklusionen i 1998 entydigt var fra Aarhus Amt, at der aldrig bliver rejst vindmøller i dette område," som en deltager spørgende formulerede det.
Det fik andre til at spørge til, om byrådet og embedsmændene mon kendte til historikken.

Seks lodsejere

Bag projektet står Lemvigegnens Landboforening på vegne af Bo Hansen, Langå, og den lokale gårdejer Niels Henrik Sørensen, der driver gården Kirstinesminde.
Bo Hansen har tidligere boet i Nødager, hvor han på daværende tidspunkt drev revisionsvirksomhed med mange landmænd som kunder.
I alt seks lokale lodsejere (landmænd) har økonomiske interesser i, at vindmølleprojektet kommer til at se dagens lys.

Publiceret 14 May 2013 23:21