Fire danske museer fortæller til næste år, 150 års jubilæumsåret, historien om krigen i 1864 på en ny måde. Foto: Mostphotos.

Fire danske museer fortæller til næste år, 150 års jubilæumsåret, historien om krigen i 1864 på en ny måde. Foto: Mostphotos.

Historien om 1864 fortælles på en ny måde

Fire danske fonde giver stort millionbeløb til formidling af krigen i 1864

Af
Anette Bonde

Dannevirke Museum, Historiecenter Dybbøl Banke, Dansk Landbrugsmuseum og Fregatten Jylland har sat sig for at fortælle om krigen i 1864 og dens betydning for udviklingen af det 20. århundredes Danmarkshistorie. Det sker i 2014, der er 150 års jubilæumsår for krigen.

Moderne teknologi

De fire museer, der tilsammen har over 300.000 gæster, har ved hjælp af fondsmidler fået mulighed for at gennemfører det storstilede projekt om krigen i 1864 ved hjælp af moderne og interaktiv teknologi. Det vil sætte fokus på krigen set fra slagmarkerne til lands, til søs og hjemme i de fader- og sønneløse familier, og det vil ske så museumsgæsterne med egne sanser kan opleve den virkelighed, soldaterne oplevede på krigsskuepladserne for 150 år siden.

Krigens betydning

Hensigten er at perspektivere krigen i 1864, så publikum får en forståelse af, hvilken betydning krigen dengang fik for Danmarks udvikling til en moderne velfærdsstat. Ifølge Bettina Buhl, museumsinspektør på Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup, er ambitionen, at jubilæet ikke bliver en løsrevet ceremoni for et støvet stykke historie uden aktualitet for nutidens mennesker.
"Projektet skal i stedet kæde begivenhederne for 150 år siden sammen med moderne danskeres levevilkår i en formidlingsform, som kommer til at foregå på museumsgæsternes præmisser hvad angår teknologi, sprog og oplevelsesværdi."

Fire forskellige udstillinger

Formidlingsprojektet kommer til at bestå af fire udstillingsafsnit, som tager udgangspunkt i de fire forskellige museer. Hvert museum vil bidrage med nye vinkler på krigen, både i forhold til soldaterne og for krigens betydning for den almindelige danskers levevilkår.
De enkelte museers udstillinger vil åbne på jubilæumsdage, der har med slagets gang at gøre. Således vil Dannevirke Museums del som den første åbne 6. februar 2014.

De fire fonde er Arbejdsmarkedets Feriefond, Nordea Fonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål og Augustinus Fonden.
Projektet "Kampen om Jylland 1864" vil blive præsenteret for pressen på Historiecenter Dybbøl Banke i tilslutning til markeringen af årsdagen for stormen på Dybbøl 18. april klokken 11.

Publiceret 01 May 2013 10:00